[pošta]             Žerty stranou


    Historky (někdy i drsnější povahy), z vojenského prostředí TOPO služby se odehrávaly za minulého režimu a do 80-ti leté historie patří. Nakonec stejně na tu vojnu všichni vzpomínáme v dobrém. Vždycky se totiž nějaká ta švejkovina podařila. Historky našeho ročníku (80-tá léta, ČVÚT) z prostředí vojenské katedry jsou povětšinou od pplk. Kišky a vesměs jsou nepublikovatelná.
   Přesto jsme se v redakci rozhodli přispět ke vzniku TOPO služby u nás výběrem těch ještě únosných příběhů. Vzpomenete-li si i vy, naši čtenáři, na své vojenské historky, napište je. Fotografie, "metry" mazácké bankovky čestně vrátíme.
  redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 4/99         [Různé]     [Server]