[pošta]             Informace o projektu zdokonaleného ISKN


    Ve Zpravodaji ČÚZK vyšla informace o přípravě zdokonaleného informačního systému katastru nemovitostí (ISKN), který ve druhém pololetí roku 1999 bude postupně uváděn do provozu. Od 1. 3. 2000 pak bude otevřena možnost vzdáleného přístupu ke čtení v databázi údajů KN. Úvodní informace nastiňuje důvody realizace tohoto projektu a jeho cíle a seznámení se základním harmonogramem projektu.


Z časopisu Zeměměřič č. 4/99         [Rezort ČÚZK]     [Server]