[pošta]             Katalog geodetických firem v r. 1999


    Vážení čtenáři, ukázalo se, že vydávání katalogu geodetických firem bylo dobrým, užitečným a žádaným počinem našeho časopisu. Chceme však v šíření informací o vašich službách, nabídkách a dalších informacích jíti ještě dále. Naše redakce začala úžeji spolupracovat s CAGI (viz Zeměměřič č. 1+2/99) a rádi bychom vás seznámili s některými možnostmi, které pro vás z této spolupráce mohou vyplynout.

  1. Začlenění dat o vás do metainformačního systému ČR. Tento systém bude samozřejmě překračovat hranice našeho oboru. Naše data se stanou pokusnou i základní bází nově vznikajícího systému. Tímto směrem se bude ubírat i náš katalog geodetických firem.
  2. Možnost přispět svým názorem k tvorbě tohoto systému. Na internetu vyvěšujeme předběžnou verzi dotazníku pro sběr dat o firmě. Rádi přijmeme vaše poznámky a návrhy k doplnění či úpravě. Předpokládáme, že v příštím čísle otiskneme formulář v čisté podobě i s návodem na vyplnění. Proto vaše připomínky k dnešnímu zveřejnění očekáváme obratem.
  3. Nová možnost jak udržovat informace o své firmě v aktuálním stavu na internetu. Každý si bude moci svá data aktualizovat kdykoliv osobně přes internetovské rozhraní.
  4. Dojde ke zvětšení obsahu informací o firmě. Navíc přibývá na internetu např. možnost publikování slovních komentářů o firmě a o službách (!).

Nepříjemné na celé věci je skutečnost, že projekt metainformačního systému nemá stejné uzávěrky jako náš katalog. Je možné, že zveřejnění informací v katalogu geodetických firem může býti zpožděno v návaznosti na přípravu dat matainformačního systému. Přesto se domníváme, že účast na tomto projektu je pro zeměměřické firmy přímosná a proto vaše data pro CAGI budeme připravovat. Podrobné informace přineseme na internetu a budeme o tom informovat pomocí elektronického informačního kanálu Z++. V příštím čísle (5/99) zveřejníme tabulku k vyplnění (předběžná verze se objevuje na internetu). Tato tabulka pro zařazení firmy do katalogu bude zveřejněna bohužel pouze 1x a je potřeba na ni reagovat ihned. Plošná inzerce se řídí stejnými cenami zveřejněnými v ceníku inzerce (celoročně vyvěšen na internetu). Výtah z ceníku a poplatky za různé typy prezentace přineseme také v příštím čísle.
  redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 4/99         [Geodezie]     [Server]