[pošta]             Žerty stranou:


    Kdo vytahává geometrům kolíky?
   Ráno jsem při procházce potkal paní s pejskem, velmi energickoou dámu v letech. Zajímala se o stav Bartovy tlapy a když jsem jí vykládal, že si to udělal, když skočil ve křoví na střep, pravila:
– "Nesmysl! To dělají ty železný kolíky natřený na červeno, co ty rošťáci sem zatloukaj do trávy! Však já chodím a vytahuju je!"
   Byla ráda, že dělá dobrý skutek.
   Poslouchal to pan Suchý, můj druh ze psích vycházek a poznamenal:
– "Ale paní, to nedělají rošťáci, to dělají geometři a ti tady vyměřují tunel Mrázovka."
– "Gerometři negeometři, jsou to rošťáci, protože pejskové se můžou poranit, jako tady Bart je poraněnej!"
   Bylo jasné, že bude nadále vytahovat ty podlé kolíky. Pan Suchý jen pokýval hlavou.
– "Až se ten tunel propadne," pravil potom, "budeme vědět, kdo za to může!"

Zdroj: WWW,Neviditelný pes, 13.3´99


Z časopisu Zeměměřič č. 4/99         [Různé]     [Server]