[pošta]             NEKRADU SW

  

    Položili jsme několik otázek týkajících se pirátského i legálního užívání SW firmám produkujících geodetické programy. Myslíme si, že jejich odpovědi a stanoviska napomohou legalizaci SW v našem oboru. Některé velké firmy mají vypracovány celé programy podpory pro své legální uživatele a poslaly nám materiály, ze kterých budeme informace otiskovat postupně.
   Dovolili jsme si malé zjednodušení v názvech odpovídajících subjektů. Z úsporných důvodů jsme použili někdy název firmy a někdy název SW. V orientaci vám napomohou kratičká představení (bohužel neúplná) SW a firem na konci příspěvku.  (redakce)

1) Myslíte si, že je váš SW nelegálně užíván?
GEUS: NE.
GISAT: Ne, nebo pouze zcela vyjímečně.
GPlus: Náš SW je nelegálně používán, ale vzhledem ke svému charakteru ne v takové míře, jako např. u kancelářského SW. Samozřejmě je to dáno především jeho mnohem menším rozšířením a profesní orientací.
HSI: Ano.
TOPOL: Ve velmi omezené míře z dob, kdy byly poskytovány časově omezené verze a pote možná některé verze, které nejsou chráněny softwarovým nebo hardwarovým klíčem.

2) Jak vaše firma chráni svůj SW proti nelegálnímu užívání. (HW klíč, registrační číslo, časové omezení aj.)?
GEUS: HW-klíčem.
GISAT: HW klíč + liceční kód
GPlus: Náš geodetický SW chráníme HW klíčem (GIS prohlížeč je bez jakékoliv ochrany).
HSI: Registrační číslo.
TOPOL: Užíváme v principu všechny tři možnosti.

3) Co nabízíte registrovaným uživatelům?
GEUS: Bezplatnou telefonickou poradenskou službu na lince HOT-Line. Bezplatné rozesílání informací a pozvánek, příp.oprav. Po dobu tzv. dní otevř. dveří spec. slevy na SW a HW a ostatní sortiment a bezplatné zaškolení/předvedení SW. Placené 1 denní školení SW 3xročně. Placené n-hodinové školení u zákazníka. Placená instalace SW u zákazníka.
GISAT: Kompletní softwarovou podporu (za roční poplatek). Pravidelný upgrade (za roční poplatek). Pravidelný informační servis o nových produktech. Bezplatné zkušební licence nových programů. Pravidelná setkání uživatelů programů PCI Geomatics.
GPlus: Registrovaným uživatelům nabízíme technickou podporu zdarma (telefonem, e-mailem...) v běžnou pracovní dobu, výrazně slevy na upgrade a multilicence.
HSI: Plnou funkčnost SW.
TOPOL: Hotline, možnost podpisu smlouvy o podpoře apod.

4) Poskytujete školní, studentské verze, demoverze, multilicence a za jakých podmínek?
GEUS: Ano. Školám a KÚ spec.ceny. Demoverze zdarma. Multilicence nad 10,20 a 50 instalací. Dále množstevní slevy všem a speciální slevy k příležitostem, jako jsou výstavy a geodetické kongresy.
GISAT: Školní verze – 50% sleva. Demoverze – zdarma. Multilicence – sleva od 10% podle počtu instalací.
GPlus: Školní verze – 25% ceny. Demoverze GIS prohlížeče GpView LT je k dispozici na našem webu www.gplus.cz. Obdobně připravujeme i demoverze geodetického SW GeoPol a GeoPol LT. Multilicence – cena každé dalši licence u jednoho zákazníka je snížena o 25%.
HSI: Demo zdarma. Školní verze za 10%. Multilicence dle dohody.
TOPOL: Školní a studentské verze poskytujeme za úhradu nákladů, tj. hardlock (je li požadován), diskety a poštovné, případně instalace. U fotogrammetrického software poskytujeme slevu na 50 %. Demoverze poskytujeme, multilicence jsou sjednávány individuálně, poskytujeme i výhodné síťové verze.

5) Je součástí dodávky SW také manuál a jaký (papírový, elektronický, help atd.)?
   Jsou součástí dodávky také instruktažní přiklady nebo nějaká ostrá data (např. u GIS)?

GEUS: V příslušenství je standardně papírový manuál, v programu helpy a readme a také vzorová data.
GISAT: Manuál v papírové i digitální podobě včetně praktických příkladů a demonstračních dat.
GPlus: Součástí dodávky našeho geodetického SW je tištěný manuál i elektronická nápověda (u GIS prohlížeče jen elektronická nápověda). K dispozici u geod. SW je instruktáž ve formě AVI souboru.
HSI: Papírový manuál + help. Data ne.
TOPOL: V ceně SW je manuál v elektronické podobě. V tištěné podobě je za příplatek. Se systémem jsou dodávána ukázková data.

6) Jakým způsobem je možné si zaregistrovat váš SW?
GEUS: Zasláním registrační kartičky, jež je vložena v balení programu.
GISAT: Objednávkou zaslanou naší firmě (poštou, faxem, e-mailem nebo prostřednictvím naší webovské stránky).
GPlus: Registraci lze provést běžnou objednávkou - poštou, faxem, e-mailem. Mini-li se touto otázkou registrace SW dosud užívaného nelegálně, jedná se vlastně o zakoupení nové licence.
HSI: Telefonicky, faxem, e-mailem.
TOPOL: Každý zákazník obdrží registrační kartu.

7) Může nespokojený zákazník vrátit licenci na váš SW a za jakých podmínek?
GEUS: Ano, je-li nespokojen do cca 14-ti dní. 99,9% případů se však zatím vyřešilo, aniž by museli vracet náš SW.
GISAT: Pouze u některých programů na základě uzavřené roční garanční smlouvy.
GPlus: Může vrátit licenci v případě nespokojenosti s kvalitou programu (mělo by to být v záruční době). Naštěstí jsme takový případ dosud nemuseli řešit.
HSI: Dle konkrétní dohody.
TOPOL: Zákazníkům obvykle nabízíme zapůjčení software na dobu jednoho až dvou měsíců na testování oproti vratné záloze 2000 Kč,-

8) Umožňujete zákazníkovi, který již nepotřebuje legálně zakoupený SW, převést svoji licenci na tento SW na jinou osobu či firmu?
GEUS: Ano.
GISAT: Ano.
GPlus: Převádění licencí běžně umožňujeme (samozřejmě z naší strany zdarma), děje se tak však často i bez našeho vědomí, takže se o tom dovídáme i dodatečně. Týká se to hlavně minulých let v případech rušení či dělení státních podniků, především projektových.
HSI: Dle konkrétní dohody.
TOPOL: K těmto případům se přistupuje velmi individuálně. V principu tomu nebráníme, SW je chráněn, takže ho nelze množit, lze pouze přenést odpovídající počet licencí. Na druhé straně tomuto bráníme v případě dodávek multilicencí, kde instituce dostala levně větší počet instalací.
Anketa proběhla v lednu ´99.  (zs)

   Pouze některé firmy využily možnosti připojit k anketě také malé představení se. Snad to nevadí, neboť náš obor je natolik malý, že se stejně všichni znají se všemi. Na našem serveru naleznete aktivní odskoky.

GPlus je dlouholetým producentem geodetického SW GeoPol a v současnosti rovněž nabízí vlastní GIS prohlížeč GpView LT.

GISAT je oficiálním distributorem SW kanadské společnosti PCI Geomatics v ČR a na Slovensku. Nabízí širokou škálu programů z oblasti digitální fotogrammetrie, zpracování obrazových dat, GIS, terénní vizualizace a digitální kartografie. Datový model GeoGateway umožňuje využití všech programů v kombinaci s ostatními programy jiných producentů. Dlouholeté praktické zkušenosti se všemi programy zaručují kvalitní a kompletní uživatelskou i SW podporu.


Z časopisu Zeměměřič č. 4/99         [Geodezie]     [Server]