[pošta]             Současný stav českého stavebnictví


    Růst a prosperita stavebnictví byly vždy spolehlivým ukazatelem dobré ekonomické situace společnosti. Naopak úpadek a stagnace stavební činnosti jasně signalizovaly probíhající "utahování opasků". Vzhledem k tomu, že zadávání stavebních zakázek přináší chléb i nám, geodetům, přečtěte si, jak se na současnou i nastávající situaci dívá ing. P. Braha ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví:
   "Předběžné výsledky stavebnictví za rok 1998 prokazují, že pokračoval pokles výkonů ve stálých cenách u subjektů stavební výroby nad 20 pracovníků oproti roku 1997 a to o 6,4%, což odpovídá prostavěnému objemu cca 219 mld. Kč. Tento výsledek se promítl i do stavu pracovníků, který poklesl zhruba o 8 000, takže v těchto subjektech pracuje nyní kolem 205 000 pracovníků. Průměrná nominální mzda za období 1 až 11/1998 vzrostla oproti stejnému období roku 1997 o 7,5% a dosáhla 12 059,- Kč (reálná mzda poklesla o 3,2%).
   I přes státem schválené posílení investiční činnosti na rok 1999 přetrvávají i nadále tyto negativní faktory:

 • trvalý pokles objemu veřejné a soukromé zakázky,
 • neobjektivní (???) postoje ekologických aktivit k realizaci navržených dopravních spojení,
 • nedostupnost úvěrů pro stavební podnikatele (i přes pokles úrokových sazeb ČNB),
 • stálé zvyšování objemu pohledávek při stagnaci postupů obchodních soudů,
 • zhoršení vývozních podmínek stavebních kapacit do SRN.

  V roce 1999 se očekává:

 • pokračující integrace stavebních dodavatelských firem, přičemž v nejobtížnější situaci se budou nalézat malé a střední firmy,
 • stagnace objemu prací na infrastruktuře,
 • růst objemu bytové výstavby,
 • pokles objemu stavebních prací (což mohou zastavit prorůstová opatření, ovšem nejdříve na konci roku)."
  Bude rok 1999 rokem pro radost?

  Zdroj: Svební informace 2/99, (lp)


  Z časopisu Zeměměřič č. 4/99         [Geodezie]     [Server]