[pošta]             Tisková oprava k č. 4/99

Tiskový šotek povýšil v č. 4/99 na str. 15 - Pozemkové úpravy v Třebíči ředitele odboru kontroly a dohledu ČÚZK ing. Lumíra Nedvídka na "místopředsedu ČÚZK". Nebyl a chybička, která snad nikoho nepoškodila, byla vzápětí (na WWW již 9.3. – výhoda internetu) uvedena na pravou míru.
   Omlouváme se dotčeným stranám i případným gratulantům, kteří zareagovali na toto "povýšení".
  (red)


Z časopisu Zeměměřič č. 4/99         [Geodezie]     [Na úvodní stránku]