[pošta]             Nový ředitel VÚGTK


    Poslední den v dubnu byl v sídle rezortní vědeckovýzkumné základny ve Zdibech jmenován novým ředitelem tohoto ústavu osmapadesátiletý Ing. Václav Slaboch, CSc. Nový ředitel VÚGTK v rezortním výzkumu dříve pracoval, později působil na Úřadě (ČÚGK a ČÚZK), ale byl pracovně rovněž v zahraničí, naposled na Maltě. Je zástupcem ČR v nevládní mezinárodní zeměměřické organizaci FIG, kde je znám jako obratný diplomat. Sám v roce 1994 vyjednal za Maltu její členství ve FIG. Ostrovní země byla kuriózně přijata na stejném zasedání, na jejímž začátku Malťané teprve podali přihlášku za člena FIG. Čtenáři Zeměměřiče Václava Slabocha znají z jeho příspěvků, naposled Zeměměřič 12/97, str. 6. Právě proto, že Zdiby nejsou Malta a rezort ČÚZK není organizací FIG, čeká Václava Slabocha těsně před šedesátkou vskutku rušný život. Co mu kromě pevného zdraví a další úspěšné činnosti ještě popřát? Asi hodně pevné nervy. (ps)


Z časopisu Zeměměřič č. 5+6/98         [Víme-víte]     [Server]