[pošta]             GeoPol LT 97 pro AutoCAD LT97


    Od uvedení geodetické aplikace GEO*POL LT na náš trh uplynul již rok (viz Zeměměřič 3/97, str. 19), což se dá považovat za přiměřeně dlouhou dobu k tomu, aby první verzi programu vystřídala verze druhá, vyspělejší. Během této doby se samozřejmě vyvíjel i AutoCAD LT, pro který je aplikace určena, takže nyní je k dispozici ve své čtvrté verzi pod označením AutoCAD LT 97, vycházející z poslední verze AutoCADu R14. Druhá verze programu s označením GeoPol LT 97 si bere za cíl rozšíření funkčnosti AutoCADu LT 97 o oblast tvorby technických mapových podkladů podle českých zvyklostí a norem. Toto rozšíření je provedeno vzhledem k AutoCADu LT 97 velmi ohleduplně, veškeré uživatelské rozhraní AutoCADu LT 97 včetně původního menu zůstává nedotčeno a je dále plně k dispozici uživateli. GeoPol LT 97 je do značné míry nezávislá aplikace, která svou koncepcí tvoří jakéhosi inteligentního prostředníka mezi geodetem či projektantem a obecným CAD programem, jakým je právě AutoCAD LT 97. Ten však může být nahrazen i AutoCADem R14, případně AutoCADem Map R2 – i s těmito verzemi je GeoPol LT 97 schopen komunikovat! Prvotně je však přeci jen určen, především rozsahem svých funkcí, pro AutoCAD LT 97. Pro práci s plnými verzemi AutoCADu je vhodnější rozsáhlejší verze programu, která pod označením GeoPol 98 bude k dispozici do poloviny letošního roku.

GeoPol LT 97 poskytuje uživateli pro tvorbu mapových podkladů celou řadu příjemných možností. Uživatel, a nemusí se jednat vždy přímo o geodeta, má k dispozici kompletní knihovnu čar a značek, vycházejících z ČSN 01 3411, kterou tvoří 148 bodových symbolů ve formě bloků a 229 definovaných typů čar hraničních linií a inženýrských sítí. Pro vkládání a zákres těchto objektů program poskytuje komfortní rozhraní ve formě dialogů, kde jsou všechny mapové prvky přehledně setříděny, popsány a k dispozici je i náhled jejich grafické podoby. Všechny dialogy programu lze "připíchnout" na displeji počítače, kde jsou pak trvale přístupné po celou dobu uživatelova sezení. Dialogy není tedy nutné pro další pokračování uzavírat, jak je tomu obvyklé u vnitřních dialogů AutoCADu, ani nezmizí za dalšími otevřenými okny v prostředí Windows, jak je běžné u dalších spuštěných aplikací, což je velmi příjemné pro pohodlnou a plynulou práci s programem.

Hlavním komunikačním prostředkem je hlavní panel programu, což je samostatný dialog, obsahující vlastní, na AutoCADu LT 97 nezávislé, rozsáhlé menu programu, prostřednictvím kterého má uživatel přístup ke všem mapovým značkám a funkcím GeoPol LT 97. Zákres mapových značek lze tedy provádět přímo z tohoto menu, což může být v některých případech pohotovější, než z dalších otevřených dialogů. Hlavní panel dále obsahuje tlačítkovou a stavovou lištu. Tlačítková lišta má moderní "plochý" vzhled ve stylu Microsoft Office 97 a má zajímavou vlastnost dynamického rozšiřování svého obsahu. Stavová lišta informuje o poslední použité mapové značce a dále obsahuje přepínače parametrů mapové kresby pro zákres ve 2D nebo v 3D, jednotlivými úsečkami (má smysl ve 3D) nebo spojitou křivkou, a pro způsob generování typu čáry.

GeoPol LT 97 však zdaleka nezůstává jen u podpory pro tvorbu technické mapy ve stylu knihoven mapových značek a typů čar. Program usnadňuje celý proces vytváření mapového podkladu celou řadou automatizovaných kroků, které doprovázejí uživatele od počátku zobrazování podrobného bodového pole měřených bodů až po úpravu situace, například do formy mapových listů. GeoPol LT 97 neobsahuje žádné klasické geodetické výpočty typu různých protínání a měřických přímek, zaměřuje se ale o to více na samotnou tvorbu mapového podkladu svou nabídkou nejen pro zobrazení pole měřených bodů, ale i dalšími funkcemi pro automatizované vkládání bodových značek podle přiřazených kódů v seznamu souřadnic či automatizovaný zákres linií jak podle kódů, tak podle připraveného předpisu spojnic, obsahující pouze čísla spojovaných bodů. Kódy jednotlivým mapovým značkám může uživatel přiřazovat podle vlastního uvážení prostřednictvím komfortního editoru kódů, pro editaci vstupních souborů GeoPol LT 97 nabízí vlastní textový editor ve stylu poněkud hezčího poznámkového bloku.

Samotný interaktivní zákres mapových značek je opět programem podporován automatickým nastavováním jejich grafických vlastností, což znamená především strukturování mapové kresby do předem definovaných hladin. Uživatel má možnost pomocí přehledných dialogových panelů přesně určit, v jaké hladině se má konkrétní liniová či bodová mapová značka vytvářet, nebo se spolehnout na standardní přiřazení hladiny k dané značce podle skupiny, kam mapová značka podle normy patří. Při samotném zákresu mapových prvků se uživatel tak může plně věnovat tvorbě samotného mapového podkladu a přepínání aktuální hladiny či zakládání nových hladin přenechat GeoPolu LT.

Zakreslením všech stavebních objektů, komunikací, plotů, inženýrských sítí, šoupat, hydrantů, šachet, sloupů a celé řady dalších objektů či popisem všech povrchů, kultur pozemků, budov, ulic atd. však tvorba kvalitního mapového podkladu ještě nekončí. Mapový podklad je totiž třeba ještě uvést do podoby dokumentu, jehož podoba je zpravidla určena druhem zakázky či přímo zadavatelem. Tímto dokumentem může být výkres podle projekčních zvyklostí, obsahující zobrazení souřadnicové sítě s popisem hodnot souřadnic, rám s naznačeným dělením pro složení dokumentu do formátu A4, označení směru severu a tabulku (rozpisku) s potřebnými údaji o mapovém podkladu a jeho zpracovateli. Může to však být i mapový list určený kladem JTSK naší republiky či v nějakém místním systému, např. určitého průmyslového podniku. GeoPol LT 97 dokáže splnit všechny tyto požadavky na konečnou úpravu mapové situace, přičemž v druhém případě sám automaticky zjistí všechny názvy mapových listů daného měřítka v kladu JTSK, které mapová kresba zasahuje. Ani tím však ještě

GeoPol LT 97 nekončí a nezklame uživatele ani v případě, kdy je potřeba navíc zdokumentovat nově vytvořené a stabilizované body podrobného bodového pole ve formě místopisů těchto bodů. Vytváření formulářů místopisů bodů je pomocí programu velice ulehčeno, což ocení především ten, kdo byl již někdy nucen tyto formuláře zpracovávat ručně.

GeoPol LT 97 obsahuje kvalitně zpracovanou on- -line nápovědu a příručku a je dodáván na CD ROM. Pro jeho činnost je na rozdíl od AutoCADu LT 97 zapotřebí hardwarový klíč. GeoPol LT 97 představuje ojedinělé geodetické řešení pro AutoCAD LT 97 a svou moderní koncepcí a pružným ovládáním obecně zachycuje nový trend nadstavbových řešení pro AutoCAD.

GeoPol LT 97 je dostupný v celé obchodní síti Autodesku, resp. jeho výhradního distributora pro geodezii a GIS, firmy DATECH 2000, což je dalším důležitým předpokladem toho, aby se stal skutečně platným pomocníkem v geodetické i projekční praxi u nás.

Přemysl FIKAR, GPlus, s.r.o.


Z časopisu Zeměměřič č. 5+6/98         [obor]     [Server]