[pošta]             XI. International Geodetic Students Meeting


    MADRID (30. 3. – 4. 4. 1998): V hlavním městě Španělska se konalo XI. mezinárodní setkání studentů geodezie. Účastnilo se ho na 200 studentů z 27 univerzit 15 zemí Evropy a Afriky. Snad nejpočetněji bylo zastoupeno Německo (asi 70 studentů ze 7 univerzit), ale nelze opomenout i méně početné výpravy, jako byli studenti z Bulharska, Švýcarska, Francie, Slovinska a v neposlední řadě i výpravu 3 studentů z Ghany. Česká republika byla zastoupena dvěma studentkami postgraduálního studia z VUT FAST v Brně. Na letišti nás přivítali zástupci organizačního výboru IGSM a následovala registrace účastníků. Každý z účastníků dostal k programu setkání také tričko s emblémem letošního IGSM. Další den začal oficiálním přivítáním a společnou fotografií všech zúčastněných studentů a organizačního výboru IGSM. Odpoledne se konala výstava, kterou uspořádali oficiální sponzoři IGSM, mezi které patřily firmy Leica, Geotronics a Topcon.
Snad nejzajímavější byl den třetí, kdy se konaly zajímavé exkurze. Studenti mohli navštívit Astronomickou observatoř v Yebesi a Národní astronomickou observatoř v Madridu, nebo Geografický národní institut v Madridu, ale i Geofyzikální a sei-zmickou laboratoř v Toledu. Každý ze studentů si mohl ze všech těchto exkurzí vybrat pro sebe tu nejzajímavější.
Následující den dopoledne byly na programu odborné semináře, na kterých se diskutovalo o současných problémech našeho oboru, ale přednášky se převážně dotýkaly GIS. Odpoledne pak bylo věnované diskuzi o další činnosti IGSO (Mezinárodní geodetická studentská organizace) a o bližší spolupráci mezi studenty jednotlivých zemí.
Celkově lze zhodnotit letošní IGSM jako velmi dobře připravený i organizovaný a těšíme se na příští rok do španělské Valencie. Doufáme, že se podaří sehnat dostatek finančních prostředků, aby se příštího IGSM ?99 mohlo zúčastnit více našich studentů.
Děkujeme všem sponzorům, kteří nám zajistili účast na letošním setkání. Poděkování patří zvláště firmám: Geodezie Brno, a.s., Ageo, s.r.o., Kvadrant, s.r.o., ZK Brno, s.r.o., GKS, s.r.o., Geocomp, s.r.o., GauSSis, s.r.o., ing. Svatopluk Sedláček. Ing. Hana Dordová a Ing. Vladimíra Žufanová,

Ústav geodezie FAST VUT Brno


Z časopisu Zeměměřič č. 5+6/98         [obor]     [Server]