Konkurz

Děkan Přírodovědecké fakulty UK vypisuje konkurz na obsazení míst:

  • vedoucí katedry kartografie a geoinformatiky se zaměřením na kartografii PhDr. nebo Csc., praxe min. 10 let.
  • odborný asistent se zaměřením na kartografii a geoinformatiku, zahájení, nebo ukončení PGS.
  • odborný asistent se zaměřením na dálkový průzkum Země, praxe min. 5 let.

    Přihlášky přijímá zaměstnanecké odd. PřF UK(prostřednictvím podatelny), Albertov 6, 128 43 Praha 2 do tří týdnů po zveřejnění inzerátu.

    Zveřejněno 22.5.1998


    Z časopisu Zeměměřič č. 5+6/98         [obor]     [Server]