[pošta]             Open GIS


    Na Stavební fakultě ČVUT se uskutečnil seminář věnovaný tématu Open GIS a jeho uplatnění u nás. Konsorcium Open GIS je nevýdělečným sdružením, jehož doporučení se stávají standardem v oblasti geografických systémů. Výsledkem činnosti sdružení by mělo být vyřešení problémů sdílení GIS dat a jejich začlenění do širších informačních sysytémů (MIS, EIS).
   Druhá část semináře byla věnována firemním prezentacím. Zástupce firmy Intergraph (ing. Vodsloň) prezentoval produkt GeoMedia jako odpověď na doporučení sdružení Open GIS. To, že i domácí firmy jsou schopny odpovídajícím způsobem reagovat na tato doporučení dokázal ing. Limpouch z firmy Help Service-Mapping. O přístupu firmy ESRI k Open GIS referoval RNDr.Vodňanský z firmy ARCDATA.

    (mk)


Z časopisu Zeměměřič č. 5+6/98         [Víme-víte]  [GIS]     [Server]