[pošta]             Smutné zprávy


    Ing. Jaroslav Průša (11. 10. 1906 – 13. 4. 1998) Bývalý a jediný předseda Ústřední správy geodezie a kartografie (1954–68). V poválečných letech stál v čele odborníků, kteří sjednotili zeměměřickou službu. To se naplnilo v roce 1954, kdy vznikla ÚSGK se samostatnou kapitolou ve státním rozpočtu. Tento úřad působil na území celého Československa do roku 1968. V sedmdesátých letech pracoval mimo rezort ČÚGK. Po přečíslování oprávnění k ověřování GP a jiných geodetických prací byl po roce 1990 v té době pětaosmdesátiletý Jaroslav Průša nejstarším držitelem tohoto oprávnění. V roce 1992 ve VÚGTK vyšla publikace Soustředění státních zeměměřických organizací, kartografie a evidence nemovitostí, jejímž byl autorem. Na velikonoční pondělí 1998 tento významný pracovník našeho oboru zemřel.

    Zeměměřič o Jaroslavu Průšovi psal v č. 2/1994, str. 8, č. 12/1996, str. 29 a č. 3+4/1998, str. 46. (ps)


Z časopisu Zeměměřič č. 5+6/98         [Víme-víte]  [Školství]     [Server]