[HomePage]

BÍLÝ DŮM

Úřad tiskového mluvčího

Prohlášení presidenta týkající se

rozhodnutí Spojených států skončit se snižováním přesnosti globálního pozičního systému

potěšením mohu dnes oznámit, že Spojené státy ukončí úmyslné snižování přesnosti signálů Globálního pozičního systému (GPS), který je dostupný pro veřejnost od dnešní půlnoci. Nazýváme to snižovací jev selektivní dostupnosti (SA=Select Availability). Bude to znamenat, že civilní uživatelé GPS budou moci určovat polohy až desetkrát přesněji, než mohli doposud. GPS je dvojúčelový systém založený na družicích, který poskytuje přesné určování polohy a časové přiřazení pro uživatele na celém světě. Moje presidentská směrnice z března 1996 obsahovala ve stanovení cílů pro GPS: “podporovat přijetí a začlenění GPS do mírových civilních, obchodních a vědeckých aplikací po celém světě a podporovat investice civilního sektoru do technologií a služeb Globálního pozičního systému Spojených států a do jejich užívání .” Aby se dosáhlo těchto cílů, pověřil jsem Spojené státy, aby přerušily užívání selektivní dostupnosti do roku 2006 s každoročním posouzením jejího pokračujícího užívání, počínaje tímto rokem.

Rozhodnutí přerušit SA je nejnovější opatření v postupujících snahách učinit GPS přijatelnější pro civilní a obchodní uživatele na celém světě. Vicepresident Gore oznámil minulý rok naše plány modernizovat GPS přidáním dvou nových civilních signálů pro zvýšení hodnoty civilní a obchodní služby. tato iniciativa jde tímto směrem a rozpočet nadále podporuje modernizaci začleněním některých nových rysů až po 18 dodatečných družic, které již čekají na svůj start nebo jsou ve výrobě. Budeme pokračovat v bezplatném poskytování všech těchto možností pro uživatele na celém světě.

Moje rozhodnutí přerušit SA se zakládalo na doporučení sekretáře pro obranu ve spolupráci s ministerstvy zahraničí, dopravy, obchodu a ředitelem Ústřední zpravodajské služby jakož i dalšími výkonnými odbory ministerstev a agentur. Konstatovali, že se nejlépe poslouží celosvětové bezpečnosti dopravy, vědeckým a obchodním zájmům, přeruší-li se SA. Spolu s naším úsilím rozšířit GPS pro mírové aplikace je rozhodnuta moje vláda zachovat plně vojenské využití GPS. Rozhodnutí přerušit SA je spojeno s našimi pokračujícími snahami zvýšit vojenskou využitelnost našich systému, které užívají GPS a podporují je studie o možnostech ohrožení, z kterých vyplývá, že snížení SA na nulu bude mít v této době minimální vliv na národní bezpečnost. Navíc jsme ukázali schopnost selektivně odepřít signály GPS na regionálním základě, je-li naše bezpečnost ohrožena. této regionální přístup při odpírání navigačních služeb je v souladu s plánem z roku 1996 přerušit snižování přesnosti civilních a obchodních služeb GPS technologií SA.

GPS, původně vyvinutý Ministerstvem obrany jako vojenský systém se stal globálním zařízením. Poskytuje užitek po celém světě při mnohých rozličných aplikacích, včetně letecké silniční, námořní a železniční navigace, v telekomunikacích, odezvě na nouzové volání, vyhledávání nafty, důlní činnosti a mnohých dalších. Přerušením SA zjistí civilní uživatelé podstatné zlepšení přesnosti GPS. Například záchranné skupiny při odezvě na nouzové volání mohou nyní určit, na které straně dálnice musí zasáhnout, a tím se ušetří drahocenné minuty. Tento nárůst přesnosti umožní, aby se objevily nové aplikace GPS a pokračovalo se ve zvyšování životní úrovně na celém světě.

 

Pro okamžité uveřejnění 1. května 2000 Tiskovou zprávu z www.igeb.gov přeložil Ing. Jan Rambousek, ČÚZK

Na Webu Zeměměřiče zveřejněno 4/5/00

Ukázka 90 minutové observace z 3.5.2000 na bázové stanici firmy PICODAS. Jedná se o single měření, přístroj NovAtel 951R s anténou na střeše domu (na Barrandově), počet satelitů 8-11.

další

další

Z časopisu Zeměměřič č. 5/00
[HOME PAGE] [GPS] [Pošta]