[HomePage]
Konec degradačního režimu SA v GPS
  Dne 1. května bylozveřejněno vladní prohlášení prezidenta Clintona o trvalém zrušení degradačního režimu SA (Selective Availability) přesnosti družicového systému určování polohy a navigace - GPS (Global Positioning System).
  Opatření má umožnit všem civilním uživatelům GPS (služby SPS, kódu C/A) bezplatné zvýšení navigační přesnosti GPS ze stávajicích cca 100 m na cca 20 m. na území ČR byla tato skutečnost ověřována několika subjekty, např. VTOPÚ v Dobrušce 3.5. t.r. Na www.igeb.gov je uveden i velmi instruktivní příklad dosažitelné polohové přesnosti ve srovnání s dosažitelnou přesností před 1. květnem (měření proběhlo s přijímačem Trimble SV6).
  (dd, 4. 5. 2000)


  Úmysl ukončit SA byl prvně oficiálně zveřejněn v prohlášení prezidenta Clintona z 29. března 1996 http://206.65.196.30/gps/policynotes/white.htm
  Načasování však bylo velmi neurčité, hovořilo se tam o dekádě. Na jednání CGSIC, které proběhlo v prosinci 1999 v Praze ještě zástupci kompetentních orgánů uváděli rok 2006. Termín 2. 5. 2000 byl asi opravdu zveřejněn až na tiskové konferenci 1. 5. 2000
  (pp, 5. 5. 2000)

tiskovka

komentář

Z časopisu Zeměměřič č. 5/00
[HomePage] [GPS] [Pošta]