[Home Page]             Prague Internet World 2000


    PRAHA (18. - 20. 4. 2000): Koncem druhé dubnové dekády se pražský Veletržní palác zaplnil stánky firem podnikajících na internetu. Výstava však byla koncipována pouze jako doprovodná akce ke konferenci, z jejíhož programu nás zaujaly například tyto přednášky:
    "Autorská práva na internetu a jejich porušování" (Doc. JUDr. Ivo Telec, CSc. - PrF MU Brno) - kde bylo konstatováno, že nový autorský zákon zasahující i na internet byl již přijat a začne platit pravděpodobně od začátku prosince letošního roku. Jsou v něm již za "dílo" označeny i počítačové programy a databáze.
    "Zákon o elektronickém podpisu v ČR" (Doc. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. + Vladimír Mlynář) - poslanecký návrh tohoto zákona se v polovině května dostává do druhého čtení v PS. Podle něj by měl být elektronický podpis mezinárodně uznatelný a prakticky nezneužitelný (údajně 100x bezpečnější, co se týká možného zfalšování).
    V obou Infoarénách po slavnostním zahájení probíhaly prezentace zúčastněných firem - zde přinášíme záběr z prezentace firmy Intergraph o jejich produktu GeoMedia.

    (man)


Z časopisu Zeměměřič č. 5/2000
[Server] [Víme - Víte] [GIS] [Internet] [Pošta]