[Home Page]             Podnikání v zeměměřictví


   
    Podnikání v zeměměřictví je úplně stejným podnikáním jako podnikání v holičství, hutnictví, kolotočářství či pohřebnictví.
    Holiči jsou závislí na módě a šikovnosti partnerek zarostlých hlav, hutnictví na tom, zda to od nich bude někdo vůbec chtít, kolotoč můžete mít, ale co je vám platný, když vám nepronajmou náves a pohřebnických havranů je v Čechách už tolik, že si kradou mrtvoly. To všechno jsou aspekty podnikání.
          Podnikání v zeměměřictví se vůbec netýká:

  1. delimitace státních podniků tehdejšího resortu,
  2. formy privatizace těchto státních podniků a vytvoření možností parazitování pilných resortních a mimoresortních kolegů, kteří by zrovna měli zájem si zasát z mateřského či macešského prsu,
  3. jakékoliv regulace možností otevřít či zavřít v libovolném okamžiku geodetickou firmu (snad se měla důsledně považovat pouze plná kvalifikace vedení firem),
  4. ochranné ruky státu ("Zaplať daně a nedělej voloviny!" vers. "Ty mě zbytečně neobtěžuj!"), přičemž místopřísežně prohlašuji, že ČÚZK patřil vždy k velmi liberálním partnerům v diskusi i přesto, že se choval většinou ke státu jako velmi skromná složka,
  5. kolísání počtu firem a množství potřebných oborových odborníků. Je to velmi přirozený jev, již v Bibli se hovoří o sedmi letech tučných a sedmi letech hubených a kdo nechce hubnout spolu s námi, může se chystat na to, že to zkusí třeba v a) holičství, b) hutnictví, c) kolotočářství,
  6. pohřebnictví atd. Šest tisíc zaměstnanců státní správy nejsou z 90 % geodeti. Geodeti jsou v tomto případě pro státní správu Blanickými rytíři, kteří nastoupí zase až to bude úplně v ...

   Pan ing. Šedý, se kterým se vůbec neznám, uráží mé společenské postavení. Prohlašuje se totiž za "soukromého podnikatele". Proboha proč? Proč je nešťastným podnikatelem a není spokojeným zaměstnancem?
   Proč si před deseti lety nepůjčil milion, nestáhnul nejlepší kamarády, nepracoval 20 hodin denně, půl roku nepřinesl manželce plat, nehádal se s ČÚGK a KGKS o to, co ho vlastně nechají dělat, nenechal se cenově vydírat zákazníky a platově zaměstnanci, nebál se finančního úřadu a sociálky a zdravotních pojišťoven a pracovního úřadu a sociálního smíru se zaměstnanci, a hlavně neměl chuť se za tu dobu na to stokrát ... a přesto to neudělal. Protože podnikání (v jakémkoliv oboru - pokud je podnikáním) je droga a k úspěchu v něm je, stejně jako ve vrcholném kumštu či vrcholovém sportu, potřeba šílená pracovitost, železné zdraví, trocha talentu a špetička štěstí (a drzosti).
   I když s panem ing. Šedým vůbec v ničem nesouhlasím, mrzí mne že onemocněl... a že na MGID nedošlo k diskuzi nad těmito otázkami.

    Ing. František Janovský

    absolvent JSŠ Roudnice n. L. (1960), nástavbové studium na SPŠZ Praha (1962 po odvolání na ministerstvu školství), trestný VÚ 6159 Kadaň (1962-64, za účelem kádrové očisty), ČVUT Praha (1969), v letech 1969 - 1990 zaměstnán v Geodézii Liberec, r. 1970 I. GEODESIA RALLYE ČSSR, od r. 1990 soukromý geodet

            Další příspěvky:
                Jak pukaly ledy...
                Zeměměřictví a katastr po deseti letech


Z časopisu Zeměměřič č. 5/2000
[Server] [Rezort ČÚKZ] [Historie] [Pošta]