[Home Page]            

AKTUÁLNE OTÁZKY BANSKÉHO MERAČSTVA A GEODÉZIE


   

Slovenská banícka spoločnosť
Odborná skupina pre banské meračstvo
a
Katedra geodézie a geofyziky
Fakulty BERG TU v Košiciach

pripravujú

Medzinárodný odborný seminar

AKTUÁLNE OTÁZKY BANSKÉHO MERAČSTVA A GEODÉZIE

Termín: 18. – 19. september 2001

Miesto: Herľany (u Košic)

Kontakt: Doc.Ing.Vladimír Sedlák, PhD. sedlak@tuke.sk,

+421-95-602 2916, +421-95-602 2977

Tematické zameranie seminára

Závazná přihláška: do 30.4.2001
Účastnický poplatek: 1200,- Sk
Stravné – plná penze/den: 250,- Sk
Cena zalůžko a noc: 120,- Sk
Ceník přihlášených propagačních materiálů: ve sborníku 1 strana A4 – 1000,-Sk

    vyvěšeno 20.4.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 5/2001
[Server] [Geodezie] [Vime - Vite] [Pošta]