[Home Page]            

Vylosovaný výherce


    Žádáme ing. Vl. Svobodu ze Židlichovic, který byl vylosován v soutěži k 50. výročí VTOPU (Zeměměřič 4/01), o sdělení lokality, kterou chcete mít zobrazenu na topografické mapě 1:25 000 a leteckém snímku.


Správné odpovědi byly 1)B, 2)A+B+C.
Soutěž pokračuje až do konce roku.

    vyvěšeno 9/5/2001


Z časopisu Zeměměřič č. 5/2001
[Server] [Geodezie] [Vime - Vite] [Pošta]