[pošta]             Lidi, to je map!

    Soubor geologických účelových map přírodních zdrojů nevznikl náhodou, ale jako logické pokračování prací vytvářených od r. 1913 v tehdejším Státním geologickým ústavu. Na nejvyšším bodě pomyslné pyramidy stojí geologická mapa jako základ mapového souboru a výchozí podklad pro sestavení mapy hydrogeologické, inženýrskogeologické, půdní, půdně interpretační a mapy geochemické reaktivity hornin.


Z časopisu Zeměměřič č. 5/97         [obor]     [Server]