[pošta]             Miliony pro pozemkové úpravy

    Okresní pozemkový úřad v Břeclavi oznámil výsledek veřejné obchodní soutěže vyhlášené v OV 39/96 na zpracování "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kobylí". Smlouva o dílo byla uzavřena s vítězem soutěže, kterým je Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Laboratoř geoinformatiky a kartografie. Cena 38,6 mil. Kč, termín dokončení 31. 8. 2000.


Z časopisu Zeměměřič č. 5/97         [obor]     [Server]