[pošta]             Květen '97

[Rezort ČÚZK]
Perlička v předpisech ČÚZK
U pozemků vedených pod čísly býv. PK se již stalo, že fyzická osoba, která byla dosud evidována jako vlastník předmětné nemovitosti, nebyla na zrušení vlastnického práva upozorněna.

[Katastr nemovitostí]
Závěrečné geodetické práce při komplexních pozemkových úpravách
Jsou uvedeny hlavní metodické kroky závěrečných geodetických prací, které byly v případě komplexních pozemkových úprav v k.ú. Olešná (okres Plzeň-jih) použity.

[Víme - víte]
Z DOMOVA
Seminář k nevydaným návodům
První dubnový den, kdy se akce konala v Praze, a o týden později v Brně, samozřejmě ostré znění návodů nahrazující dva roky provozované prozatímní návody pro zaměřování změn, nebylo schváleno.

Nesešli se na Strahově
Na letošní výstavě GEOMA, jež se vydělila z veletrhu MAGMA, vystavovali pouze tři firmy, které však byly nadmíru spokojeni.

Lidi, to je map!
Víte, které mapy patří do Souboru geologických účelových map přírodních zdrojů? Více v rubrice VÍME-VÍTE / Z DOMOVA

Miliony pro pozemkové úpravy
Okresní pozemkový úřad v Břeclavi oznámil výsledek veřejné obchodní soutěže na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kobylí.

ZE ZAHRANIČÍ
Geodezie s přívlastky
V literatuře se poměrně často (a někdy chybně) pojem geodezie specifikuje slovy dynamická, kinematická, za základní je považována statická geodezie.

Komerční družice
Na jaře 1996 byl vypuštěn na polární oběžnou dráhu první typický komerční systém družicového DPZ o vysokém rozlišení, což je hodnoceno jako počátek nové éry.

ZAJÍMAVOSTI
Nejdéle realizovaným projektem v historii lidstva,
na jehož výstavbě se podíleli zeměměřiči, je pravděpodobně kanál umožňující spojení Severního moře s Černým mořem - Rhein-Main-Donau-Kanal.

ČTYŘIKRÁT SE ZAMYSLI, ČTYŘIKRÁT ODPOVĚZ
V lednu 1997 vyhlásila redakce časopisu Zeměměřič anketu, v které měli čtenáři určit, kterého zeměměřiče si v r. 1996 nejvíce považovali, jaká byla podle nich nejdůležitější zeměměřická událost roku, jaký článek v Zeměměřiči je loni nejvíce zaujal a v čem by se měl časopis změnit.

[Kartografie]
Evropská divize IMTA na pevnině
V nizozemském Amsterodamu byla v únoru 1997 IV. konference Evropské divize mezinárodní asociace prodejců map.
NOVÉ MAPY A ATLASY
Recenze nových map a atlasů:
    Velký autoatlas, Česká republika, Slovenská republika, 1:200 000, Kartografie Praha, 7. vyd., 1997.

[Geodezie]
K problematice podrobného bodového pole
Autor upozorňuje na nedostatky a nejasnosti ve znění prozatímního návodu a ostatních předpisů, kterými se řídí práce v podrobném bodovém poli.

Vysoce přesná měření s totálními stanicemi firmy SOKKIA
Představení dvou nejpřesnějších totálních stanicí z nabídky firmy Sokkia - přístroje SET1000 a NET2B.

[GIS]
Compex podruhé v Praze
Letošní Compex nahradil již tradiční Computer graphics. Z nadnárodních firem nechyběla ani jedna, ale zaznamenali jsme výrazný úbytek menších českých firem působících v oblasti GIS vystavujících v samostatných stáncích.

ATLAS DMT verze 2.0 pro Windows
Systém ATLAS DMT verze 2.0 pro Windows stejnojmenné pražské firmy je určen pro modelování a vizualizaci trojrozměrných ploch.

AutoCAD Map R. 14
Nová verze GIS systému AutoCAD Map R. 14 je první aplikací využívající nových vlastností AutoCADu R.14.

Nový GIS standard CORBA
Díky firmě Bentley Systems došlo k výraznému posunu standardizace systémů GIS v oblasti objektově orientovaných technologií.

Autodesk MapGuide
Autodesk uvedl již v listopadu 1995 na trh první Internetový mapový server - Autodesk MapGuide

[Prectete si]
MERIČKOVÁ, M.- KLIMEŠ, F.- URBAN, V.: Živnostenský zákon a předpisy související, komentář.

    [Server]