[pošta]             Historická mapa Čech


    Nedávno jsme si připomněli 200. výročí narození Františka Palackého, českého historika a organizátora politického a kulturního života, autora Historické mapy Čech.
   Mapa měla být vydána roku 1848 k 500. výročí založení Karlovy univerzity. K tomu však nedošlo. Práce byly několikrát přerušeny, takže světlo světa spatřila až v roce 1876.
   Toto mapové dílo, které mělo původně sloužit jako doplněk Palackého Popisu království českého, je pozoruhodné z mnoha hledisek. Mapa v měřítku 1: 512 000 a vybavená zeměpisnou sítí zobrazuje vodstvo, hranice arciděkanátu a děkanátu ve 14. století, vesnice, různé kategorie měst, tvrze, hrady, kostely a kláštery. je připojen i abecední seznam 3108 míst zde zakreslených.
   Historická mapa Čech, stejně jako celé Palackého dílo, zůstává dodnes významným informačním zdrojem a zaslouží si naší pozornosti.

  J. Urban, FSv ČVUT, z konference GIS na WWW


Z časopisu Zeměměřič č. 5/99         [Kartografie]     [Server]