[pošta]             Mapová studentská infobanka


    Zajímavým studentským počinem je databáze hůře dostupných i jiných map na WWW. Nalistujte si gama.fsv.cvut.cz/~nouza . Máte-li nějakou netradiční mapu, nabídněte ji jako naše redakce do této infobanky. Ze strany naší redakce byla k projektu jediná připomínka – nenabízet mapy běžně dostupné a tím kazit obchody kartografickým firmám. Jinak je to vynikající.

    (vš)
    31.5.1999


Z časopisu Zeměměřič č. 5/99         [Kartografie] [Internet]     [Server]