[pošta]             Dramatické převzetí moci v Kartografii Praha II


    Kartografii Praha i Geodezii Brno převzali zástupci nového vlastníka, slovenské J&T banky, která podnik získala od BVV Invest. Svých výkonných práv v tomto podniku se banka ujala pro nás zatím ještě nezvyklým způsobem. V pondělí 26. dubna odpoledne byla budova obsazena černými šerify v neprůstřelných vestách. Odpolední směna byla shromážděna a odvedena do vrátnice, kde byli jednotliví zaměstnanci zkontrolováni podle píchaček a jmenných seznamů. Bylo oznámeno, že Kartografie Praha pokračuje dále a zaměstnanců se změny netýkají. Dosavadní generální ředitel Kartografie Praha, Petr Hruška, byl s okamžitou platností odvolán. Do čela Kartografie byl dočasně jmenován náš bývalý kolega ing. Jiří Kanis, který v Kartografii pracoval jako šéfredaktor a zástupce P. Hrušky. Vzhledem k tomu, že mnoho našich čtenářů a pracovníků oboru G+K během kupónové privatizace investovalo do nadějného podniku Kartografie Praha, o celé kauze podrobněji informujeme zde.
Mimořádná valná hromada (VH) Kartografie Praha, se konala v Praze 13. května přesně podle oznámeného programu. Účastnilo se jí celkem 19 akcionářů se 49 920 hlasy (tedy přes 60%). Asi 15 akcionářů patřilo mezi tzv. drobné akcionáře s hlasy cca 3 až 15 ks akcií (2 nad 100 hlasů). Podle neoficiálních informací asi před 3 měsíci byli někteří drobní akcionáři osloveni nabídkou akcií za 70 Kč/kus a během měsíce se cena v RM–Systému zvýšila na 300 Kč/kus. Nyní akcie opět pozvolna klesají.
Nejvýznamnějším počinem této mimořádné VH bylo odvolání členů představenstva i dozorčí rady a zvolení nových a dále posílení pravomocí dozorčí rady na úkor VH (tzv. německý model). Do dozorčí rady byl zvolen ing. Jozef Tkáč (*1950) a ing. Peter Korbačka (*1970). Do představenstva ing. Ivan Jakabovič (*1972), M. Ciprová a Ĺ. Skusilová (všichni ze Slovenska). Výsledky hlasování se většinou pohybovaly mezi 49 546 – pro : 226 proti (zřejmě drobní akcionáři). Spekulací drobných akcionářů je, že iniciály J&T v názvu banky v sobě ukrývají právě jména Jakabovič & Tkáč.
Geodezii Brno (zde byl též odvolán ředitel – Ing. M. Šedý) i Kartografii Praha vlastní společnost J&T Securities, která patří do slovenské skupiny J&T Finance Group. Ta nyní v Čechách vlastní bývalou Podnikatelskou banku a zaujala především nízkým věkovým průměrem.
  "Naším cílem je konsolidace společnosti, která není v příliš dobrém finančním stavu“, uvedl šestadvacetiletý předseda představenstva J&T banky Patrik Tkáč. Ten nevylučuje v případě dobré nabídky prodej, ale budoucnost vidí spíše v propojení společností Geodezie Brno, Kartografie a dceřinné společnosti GeoMedia.
Podle informací na VH a ze zdrojů BVV byl sled událostí asi následující. BVV koupila německá výstavní a veletržní společnost Messe Dussedorf, která chtěla odbourat neveletržní aktivity. Tak se stalo, že BVV Invest odkoupila právě banka J&T. Údajně došlo i k přejmenování BVV Investu a převzetí firem, které investiční fond spravoval. Tedy k převzetí Kartografie Praha, Geodezie Brno a dalších. Všechny mimořádné VH (Kartografie, Geodezie i BVV Investu) proběhly v jednom týdnu. Nově zvolený člen představenstva Kartografie, Ivan Jakabovič, ujistil, že se nové vedení pečlivě seznamuje se situací a pak chce vést podnik k prosperitě. Jeho slova potvrzuje i skutečnost, že ihned po našem rozhovoru se zástupcem nového vedení po VH byl pečlivě prohledáván náš WWW server.

Časy přístupu J&T Securities na www.zememeric.cz
čtvrtek 13.5.1999
11:44:59 11:47:58 11:48:22 11:48:56 11:50:19 11:53:33
12:11:57 12:12:49 12:13:15 12:14:21 12:21:39 12:22:47
12:23:32 12:23:53 12:24:27 12:25:00 13:18:22 13:19:09
13:19:28 13:19:45 13:20:18 13:21:20 13:23:15 13:23:43
pátek 14.5.1999
10:10:34 10:12:38 10:12:53 10:14:44 10:15:59 10:16:43
10:17:00 10:18:12 10:18:23 10:20:55

Firmy v nových vlastnících získaly na náš obor silného společníka (rejstříkový soud uvádí přes 1/2 miliardy základního jmění banky). Možná, že právě finanční "injekce" nového vlastníka umožní rozvoj podniku v budoucnu. Rozšíření pravomocí dozorčí rady a představenstva umožňuje snazší řízení podniku, ale na druhou stranu snižuje možnosti ovlivňování událostí a jejich kontroly ostatními akcionáři. Naše redakce nabídla novému vedení možnost vyjádření se k situaci také prostřednictvím našeho internetu. Nabídka byla uvítána, ale bude využita nejdříve až po detailní analýze v podniku.
Letošní rok je rokem 45. výročí založení Kartografického a reprodukčního ústavu, kterého je Kartografie Praha pokračovatelkou. Rozhodně by si za tu obrovskou odvedenou práci pro českou kartografii zasloužila lepší dárek, než tento existenční otazník. Noví majitelé a vedení jsou zatím nečitelní.
Ve hře je možná stále i Petr Hruška, který se asi tak lehce nevzdá podnikání v kartografii a třeba založí novou společnost bez dluhů a přetáhne i zaměstnance. Jistě by i lehce navázal na své staré distribuční kontakty. Scénářů vývoje další situace je rozhodně více. To ukáže až čas.

Zdroj: Deníky Bohemia, 7.5.1999 aj.

    autor: Radek PETR
    vyvěšeno: 31.5.1999


Z časopisu Zeměměřič č. 5/99         [Kartografie]     [Server]