[pošta]             Skripta o GIS z Olomouce


    VOŽENÍLEK.V,: Geografické informační systémy I. pojetí, historie, základní komponenty, Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 1998 174 s.

   Pokud se stane se prestižní otázkou, aby každá vysoká škola, kde se učí GIS, musela vydat skripta o tomto oboru, pak to bude jedině dobře. Vysokoškolský text Víta Voženílka o GISech sestavený pro posluchače přírodovědné fakulty Univerzity Palackého se bude líbit osobám, které tyto systémy zatím nijak nepostihly. Jde o úvodní kurz, který je přístupný právě těmto začátečníkům, avšak ostřílené kozáky neurazí. Začátek možná někoho, kdo by měl číst dál, odradí, neboť 23 definice GIS je možná příliš, ale následný text zabývající se terminologií a historií se čte lépe. Když se dostanete až za stránku 32, začnete chápat, funkci a použití grafické karty, modemu, skeneru, plotru a dalších zařízení, které slouží pro GIS. Velká část publikace je věnována SW. Zejména kapitola o datech, kde se dočtete o vektorových i rastrových datech, je velmi důležitá pro pochopení současných problémů třeba i v KN. Autor je vysazený na grafy, kterými se publikace jenom hemží. Možná je vymyslel při svých cestách z Vyškova, kde bydlí, do Olomouce kde učí, neboť grafy jsou názorné a jednoduché. Nechybí tu ani povídání o informační dálnici a tři stránky plné literatury a stejný počet webovských adres vybraných subjektů GIS. K publikaci vyšel rovněž sešit určený pro cvičení, který má jen o 40 stran méně než samotný hlavní sešit plný GISu.
  (ps)


Z časopisu Zeměměřič č. 5/99         [GIS]     [Přečtěte si]     [Server]