[Home Page]
   GIS technologie podporují Internet
a celopodnikové informaèní systémy

        Součástí pracovního týdne FIG, který se konal v posledním květnovém týdnu v Praze, byla mimo výstavy GIS technologií Geomatica 2000 rovněž jednodenní prezentace tří význačných dodavatelů GIS software. Prezentace, která byla určena nejen registrovaným účastníkům výše uvedené akce, ale i širší veřejnosti, se díky malé reklamě stala velmi komorní akcí.
      Softwarová GIS řešení spolu s celkovým zaměřením firmy Bentley představil ředitel jejího zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku, pan Tomáš Staněk. Základem řešení je CAD program MicroStation/J, který je dnes dodáván s některou z vybraných inženýrských aplikací. Uživatelům GIS technologií je určena aplikace GeoGraphics. Aplikace GeoOutlook je určena k prohlížení a analýze GIS dat. Společnost Bentley se ve svých dnešních řešeních snaží o distribuci GIS dat prostřednictvím nástrojů intranetu/internetu. Základním stavebním kamenem těchto řešení je rodina aplikačních serverů ModelServer, kdy pro GIS projekty je určeno zejména řešení ModelServer Discovery. Jedná se o velmi sofistikované řešení, které nabízí v prostředí internetu/intranetu správu velmi složitých GIS projektů a uživatelsky velmi příjemné klientské aplikace. Řešení společnosti Bentley jsou stále více orientována na celopodnikové informační systémy nebo na informační systémy technologických celků v jejich celém životním cyklu, od úvodního projektu, po jejich likvidaci po skončení jejich životnosti.
      Aplikační inženýři společnosti Intergraph ČR a jednoho z jejích partnerů představili možnosti GIS řešení nové generace - GeoMedia, která zahrnují komplexní GIS řešení od inteligentního GIS klienta, přes GIS desktop aplikaci po aplikační webovské servery. Nejvýznamnějším prvkem nové generace GIS řešení je ukládání jak atributů, tak grafických prvků v prostorově orientovaném datovém skladu a možnost čtení cizích GIS formátů v jejich nativní formě. Ukládání geoprostorových dat v jejich nativní podobě, nikoliv v podobě fyzicky oddělených grafických a databázových souborů výrazně přispívá k větší konzistenci celopodnikových informačních systémů. Součástí prezentace byly dva nové projekty - projekt správy lesního hospodářství ČR pro ÚHUL a projekt katastru Slovenské republiky. Představení těchto projektů ukázalo, že Intergraph a jeho obchodní partneři se při dodávce GIS řešení dnes soustřeďují nikoliv na dodávku vlastního software, ale na dodávku komplexního řešení od analýzy vstupních dat, přes zpracování úvodního a prováděcího projektu, po celkovou implementaci zákaznicky orientovaného řešení. Tento přístup se odráží i v celkovém obratu společnosti jeho přesunem ze software na služby. Joint venture spojení s firmou Zeiss zajistilo oběma společnostem vedoucí postavení v dodávkách řešení pro digitální fotogrammetrii. Stranou nezůstává ani klasické GIS řešení - MGE, kde byly uvedeny na trh nové verze modulů pro profesionální tvorbu map - MGE Map Publisher a MGE Map Finisher. Díky těmto modulům představuje dnes MGE Intergraphu absolutní špičku v digitální kartografii.
      V poslední prezentaci, kterou zajistilo pražské zastoupení společnosti Autodesk, představila zástupkyně GIS Solution Division, paní Vanessa Lawrence, postavení GIS technologií v otevřeném světě Internetu/Intranetu. Vizionářsky zaměřená přednáška, která sklidila zasloužený potlesk ukázala vliv nových přenosových médií na změny v orientaci GISu a možnosti integrace GIS technologií nejen do celopodnikových informačních systémů, ale především do každodenního běžného života. Na jedné straně to je podpora WAP technologií mobilních sítí, na straně druhé přenos GIS technologií do prostředí palmtopů a osobních organizátorů.
      Prezentace výše uvedených tří firem ukázala velmi názorně, jak rychle se mění GIS technologie. Je dobré si v této souvislosti uvědomit, že to byl Intergraph, který jako první přenesl GIS z uzavřeného světa unixových pracovních stanic na otevřenou platformu Windows, společnost Bentley, která Intergraphu na počátku této cesty nabídla grafické prostředí MicroStation a konečně Autodesk, který se snaží být oběma předchozím firmám i na poli GIS aplikací více než důstojným partnerem. Jeho poslední aplikace v podobě palmtop klienta OnSite Viewer je velmi pádným důkazem této snahy.

    Miloš René


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2000
[Server] [Geodezie] [GIS] [Internet] [Pošta]