[HomePage]
Valná hromada KGK
Valná hromada Komory geodetů a kartografů (Zeměměřické komory)
Místo : Kongresový sál ČSVTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1
Datum : Pondělí 11.9.2000 od 10.00 hodin

Program :
1 Zahájení volba mandátové, návrhové a volební komise
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období Ing. Fafejta
3. Zpráva o hospodaření Ing. Křtěnská
4. Zpráva dozorčí rady Ing. Kuropata
5. Vystoupení hostů
6. Volby představenstva a dozorčí rady

P Ř E S T Á V K A
7. Zákon o Zeměměřické komoře - současný stav Ing. Hrdlička
8. Zeměměřická oborová rada Ing. Váša
9. Informace o činnosti KGK v NEMOFORU Ing. Kříž
10 Vyhlášení výsledků voleb
11. Závěr - usnesení

Návrhy na členy představenstva a dozorčí rady komory podávejte do sekretariátu KGK :
Plamínkové 1592, 140 00 Praha 4, tel. 41402563 nebo 41404674 e-mail : fafejta@geodet.cz
sídla KGk : Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel./fax 21082374, e-mail : geodeti@csvts.cz

Vyvěšeno 16.6.00, Zdroj: Z++

Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/00
[HomePage] [KGK] [Pošta]