[Home Page]
   Konference ISSS 2000

    HRADEC KRÁLOVÉ, (27. - 28. 3. 2000): Třetího ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě se letos zúčastnilo téměř 1 300 zájemců z celkem 22 zemí. Překvapivý byl i počet zahraničních účastníků, který se blížil celé stovce.
    Program letošní konference se soustředil na nejnovější aktivitu EU, která vytyčuje strategické cíle hospodářského rozvoje Evropy pro následující léta a na vztah této strategie k politice vlády ČR. Zároveň byla konference příležitostí k prezentaci projektů a programů z různých zemí a v neposlední řadě i k navázání kontaktů mezi volenými politickými představiteli měst a obcí, vládními úředníky a odborníky z oblasti informačních technologií. Účastníci měli možnost porovnávat vývoj informačních technologií v několika státech Evropy se zvláštním zaměřením na kandidátské země a seznámit se s programy i projekty Unie financovanými Evropskou komisí, které umožňují účast partnerů i z nečlenských zemí EU.
    Cenu za nejlepší Geoaplikaci roku vyhrály projekty: PUKNi 5.0G - prohlížení popisných dat katastru nemovitostí (SPI) včetně digitálních map různých formátů vytvořený ve spolupráci akciové společnosti Foresta a MZ ČR v kategorii A (státní správa s celostátní působností), Veřejná ověřovací prezentace územního plánu velkého územního celku Pražský region, na jehož tvorbě se podíleli pracovníci Ústavu územního rozvoje (nyní Institut regionálních informací, spol. s r. o.) a odbor územního plánování MMR ČR v kategorii B (státní správa s regionální působností). V kategorii C (územní samospráva) to byl projekt Informační podpora Centra tísňových volání integrovaného záchranného systému v Ostravě od Mediumsoft , a. s., a Magistrátu města Ostravy, Hasičského sboru MO, Městské policie Ostrava, Policie ČR a Zdravotnické ZS Ostrava.

    Zdroj: www.isss.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2000
[Server] [Víme - Víte] [GIS] [Pošta]