[Home Page]
   Kdo diskutuje v našich konferencích?

     Dnešní doba je charakteristická velkým objemem přenosu informací a rozvojem internetu, kde probíhají i nejrůznější konference. Na Webu Zeměměřiče je speciální stránka s návodem na přihlášení se do našich zeměměřických konferencí. K 8. březnu t.r. jsme v konferenci Katastr zaznamenali 47 účastníků. Z toho byl 1 ze Slovenska, 12 lidí z vysokých škol (pedagogové a studenti), 4 z VÚGTK, 1 z okresního úřadu a dále se konference účastní úctyhodný počet úředníků z ČÚZK a KÚ (celkem 2). Zbytek přihlášených je nejspíš ze soukromé sféry, nebo alespoň se soukromými zájmy (soudě podle adres pocházejících z veřejných serverů a neumožňujících bližší zařazení). K 12. 6. jsou aktualizované údaje: 57 (celkem), 1 (SR), 13 (školy), 3 (VÚGTK, 2 (OKÚ) a 2 (KÚ a ČÚZK).
    Konference GIS-CZ měla k 8. 3. 95 účastníků, což je dvojnásobný počet než má Katastr.
    Slovensko zastupuje 8 účastníků, na školství připadá asi 32 adres (33 %), obecní úřady jsou v doménách 4x, pracovníky VÚGTK jsme objevili 2 a počet úředníků z ČÚZK a KÚ je stejný jako u konference Katastr. Zbytek účastníků tvoří opět soukromé firmy a soukromé adresy na bezplatných serverech. K 12. 6. jsou čísla následující: 117 (celkem), 7 (SR), 30 (školy), 7 (OKÚ) 2 (VÚGTK) a opět 2 úředníci (KÚ a ČÚZK).
    Doufejme, že spolu s diskutujícími a pozorovateli se o problematiku katastru a GIS zajímají i ostatní úředníci rezortu alespoň přes archiv konferencí. Obě konference diskutují s různou četností příspěvků k různým problémům. Nezúčastněné (ať kvůli nepřipojení k internetu, či opomenutí účasti v konferencích) se na stránkách Zeměměřiče pokusíme s těmito tématy alespoň rámcově seznamovat.
    V "polovičním" Katastru se diskutuje asi 10x více než v GIS-CZ!
    Malá účast naší úřednické sféry je na škodu, ale koho z praxe to překvapuje? (zs)

    Miloš René


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2000
[Server] [Katastr nemovitostí] [GIS] [Internet] [Pošta]