ÚSTŘEDNÍ ORGÁN STÁTNÍ SPRÁVY ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Český úřad zeměměřický a katastrální

(vlastní www stránky udržované ČÚZK)

http://www.cuzk.cz

 

KATASTRÁLNÍ ÚŘADY V ČESKÉ REPUBLICE

Katastrální úřad v Blansku

(základní informace na serveru okresního úřadu)

http://www.oku.bk.cz/bul2_4.htm

 

Katastrální úřad Brno-město

(vlastní www stránky udržované KÚ Brno-město)

http://www.volweb.cz/kubrno/

 

Katastrální úřad v Bruntále

(základní informace na serveru okresního úřadu)

http://www.oku-br.cz/builwww/okmispus/ku.htm

 

Katastrální úřad v České Lípě

(základní informace na serveru okresního úřadu)

http://www.oku-cl.cz/StatniSprava/KatastralniUrad.html

 

Katastrální úřad v Českém Krumlově

(základní informace na serveru okresního úřadu)

http://www.oku-ck.cz/okres/katast.htm

 

Katastrální úřad v Děčíně

(základní informace na serveru okresního úřadu)

http://www.oku-dc.cz/cz/sprava/okres/cely/ku_dc.htm

 

Katastrální úřad v Havlíčkově Brodě

(základní informace na serveru okresního úřadu)

http://www.oku.hbnet.cz/bulletin/katastr.html

Katastrální úřad v Chomutově

(vlastní www stránky udržované KÚ v Chomutově)

http://www.volny.cz/kuchomutov

 

Katastrální úřad v Jablonci nad Nisou

(základní informace na serveru okresního úřadu)

http://www.oku-jbc.cz/katastr.htm

 

Katastrální úřad v Jičíně

(základní informace na serveru Jičín)

http://www.jicinsko.cz/firmy/kujicin.htm

 

Katastrální úřad v Jihlavě

(vlastní www stránky udržované KÚ v Jihlavě)

http://www.ji.cz/katastr/

 

Katastrální úřad v Jihlavě, detašované pracoviště v Telči

(www stránky shodné s KÚ v Jihlavě)

http://www.ji.cz/katastr/

 

Katastrální úřad v Jindřichově Hradci, detašované pracoviště v Třeboni

(vlastni www stránky udržované detašovaným pracovištěm v Třeboni)

http://freeweb.coco.cz/ku_trebon/

 

Katastrální úřad v Karlových Varech

(základní informace)

http://www.kvary.cz/OKU/ISO/KU_KV.HTM

 

Katastrální úřad v Klatovech

(základní informace na serveru okresního úřadu)

http://www.okukt.cz/Občan/orgokr/dorgokr.htm#KÚ

 

Katastrální úřad v Kroměříži

(vlastní www stránky udržované KÚ v Kroměříži)

http://www.ku-km.cz/

 

Katastrální úřad v Kroměříži, detašované pracoviště v Holešově

(www stránky udržované KÚ v Kroměříži)

http://www.ku-km.cz/holesov.htm

 

Katastrální úřad v Liberci

(vlastní www stránky udržované KÚ v Liberci)

http://web.telecom.cz/kulbc/

 

Katastrální úřad v Mostě

(www stránky udržované KÚ v Mostě)

http://www.volny.cz/kumost

 

Katastrální úřad v Ostravě

(základní informace na serveru ostrava-info)

http://www.ostrava-info.cz/statni_sprava/kuo.htm

 

Katastrální úřad v Pardubicích

(vlastní www stránky udržované KÚ v Pardubicích)

http://web.czcom.cz/pub/kupce/

 

Katastrální úřad v Pelhřimově

(základní informace na serveru okresního úřadu)

http://www.oku-pe.cz/kur.htm

 

Katastrální úřad v Písku

(www stránky udržované KÚ v Písku)

http://www.volny.cz/kupi/pisek/kupisek.htm

 

Katastrální úřad Praha-východ

(vlastní www stránky udržované KÚ Praha-východ)

http://www.volny.cz/pravychok1/

 

Katastrální úřad Praha-západ

(vlastní www stránky udržované KÚ Praha-západ)

http://www.volny.cz/kuphz/default.htm

 

Katastrální úřad v Prachaticích

(vlastní www stránky udržované KÚ v Prachaticích)

http://web.iol.cz/katastr/

 

Katastrální úřad v Přerově

(základní informace na serveru okresního úřadu)

http://www.oku-prv.cz/sprava/ostat_urady/#org07

 

Katastrální úřad v Příbrami

(základní informace)

http://www.siscr.cz/cz/oku/pribram/katastr.htm

 

Katastrální úřad v Rakovníku

(vlastní www stránky udržované KÚ v Rakovníku)

http://web.telecom.cz/katastr-rakovnik/

 

Katastrální úřad v Rychnově nad Kněžnou

(základní informace na serveru okresního úřadu)

http://www.oku-rk.cz/katastr.htm

 

Katastrální úřad v Táboře

(základní informace na serveru okresního úřadu)

http://www.oku-ta.cz/iso-8859-2/b05.htm

 

Katastrální úřad v Tachově

(www stránky udržované KÚ v Tachově)

http://www.mujweb.cz/www/janholc/kutc

 

Katastrální úřad v Ústí nad Labem

(základní informace na serveru okresního úřadu)

http://www.oku-ul.cz/okres/katastr.htm

 

Katastrální úřad ve Vsetíně

(základní informace na serveru okresního úřadu)

http://www.inext.cz/OkuVsetin/ostat_u/katastr.htm

 

Katastrální úřad ve Vyškově

(základní informace na serveru okresního úřadu)

http://www.oku-vy.cz/bulletin/A/a05.htm

 

Katastrální úřad ve Zlíně

(vlastní www stránky udržované KÚ ve Zlíně)

http://www.volweb.cz/ku_zlin/

 

Katastrální úřad ve Zlíně, detašované pracoviště ve Valašských Kloboukách

(www stránky udržované KÚ ve Zlíně)

http://www.volweb.cz/ku_zlin/vk.html

 

Seznamy KÚ na WWW serverech

ATLAS

http://katalog.atlas.cz/instituce/vladni_a _statni_instituce/katastralni_urady/

 

SEZNAM

http://dir.seznam.cz/instituce/vladni_instituce/katastralni_urady/

ZEMĚMĚŘIČ

http://www.zememeric.cz/6+7-00/ku-int.htm

ZEMĚMĚŘICKÉ A KATASTRÁLNÍ INSPEKTORÁTY

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Českých Budějovicích

(základní informace na serveru okresního úřadu v Táboře)

http://www.oku-ta.cz/1250/d21.htm

 

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni

(základní informace na serveru okresního úřadu v Karlových Varech)

http://www.kvary.cz/OKU/ISO/ZKI.HTM

(základní informace na serveru okresního úřadu v Klatovech)

http://www.okukt.cz/Občan/krajorgany.htm#ZKI

 

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci

(základní informace na serveru okresního úřadu v Děčíně)

http://www.oku-dc.cz/cz/sprava/kraj/zki_lbe.htm

 

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích

(základní informace na serveru okresního úřadu v Pardubicích)

http://www.oku-pce.cz/urady/zemmer.html

 

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě

(základní informace na serveru okresního úřadu v Novém Jičíně)

http://www.oku-nj.cz/pruvodce/region/zem_katastr_inspek.htm

 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV

Výzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický

(vlastní www stránky udržované VÚGTK)

http://www.vugtk.cz/~odis/vugtk.shtml

 

ODBORNÉ ELEKTRONICKÉ KONFERENCE

přehled konferencí

Elektronická konference "KATASTR" o problematice katastru nemovitostí České republiky

(založená v r. 1998 Katedrou mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT)

http://gama.fsv.cvut.cz/katastr/

 

Elektronická konference "GIS-CZ" pro uživatele geografických informačních systémů (GIS)

(založená v r. 1997 Katedrou mapováni a kartografie Stavební fakulty ČVUT)

http://gama.fsv.cvut.cz/gis-cz/

 

Elektronická konference "GPS" (Global Positioning System) o nových trendech v určování zeměpisné polohy pomocí satelitů

(založená v r. 1999 časopisem Zeměměřič)

http://www.pandora.cz/conf.php3?no=1437

 

REGISTRY STÁTNÍ SPRÁVY

ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů

(Ministerstvo financí ČR)

http://wwwinfo.mfcr.cz/

 

EÚ - Evidence úpadců

(Ministerstvo spravedlnosti ČR)

http://www.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/upkuk/s_i8.sqw

 

EZT - Evidence znalců a tlumočníků

(Ministerstvo spravedlnosti ČR)

http://www.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/zresortu/znt/znt_hled.sqw

 

OR - Obchodní rejstřík

(Ministerstvo spravedlnosti ČR)

http://www.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/or/l_hled.sqw

 

PMV - Pátrání po motorových vozidlech

(Ministerstvo vnitra ČR)

http://www.mvcr.cz/vozidla/default.php

 

RES - Registr ekonomických subjektů

(Český statistický úřad)

http://www.czso.cz:8100/rswd/owa/VRSWExt.mainform

 

RŽP - Registr živnostenského podnikání

(Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)

http://rzp.mpo.cz/index.htm

 

ÚIR - Územní identifikační registr

(Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

http://www.mmr.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/uir/uir.sqw

 

ÚIR-ADR - Územně identifikační registr adres

(Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

http://www.mpsv.cz/scripts/uiregistr/adr/default.php

 

ÚSTŘEDNÍ ORGÁN STÁTNÍ SPRÁVY GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRU SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

(vlastní www stránky udržované ÚGKK SR)

http://www.geodesy.gov.sk/

 

Stav ke dni: 28. 6. 2000, konference katastr