[Home Page]
   Seminář o normách

    PRAHA (12. 10. 2000): Česká společnost pro technickou normalizaci, Český normalizační institut a VÚGTK zvou na odborný seminář České předběžné technické normy pro geografickou informaci, který se koná dne 12. října 2000 v kongresovém sále ČÚZK, Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8. Cílem semináře je seznámení odborné technické veřejnosti se souborem českých předběžných technických norem pro geografickou informaci.
    Rovněž bude podána informace o mezinárodních aktivitách v oblasti technické normalizace geografické informace a harmonizace výsledků technické normalizace s návrhy odborných skupin vývojářů GIS.
    Seminář je určen dodavatelům dat, vývojářům systémů a aplikací a také individuálním uživatelům geografické informace. Účastníci semináře si mohou na místě zakoupit nebo objednat úplnou sadu českých předběžných norem pro geografickou informaci, případně cizojazyčnou verzi evropských předběžných norem.
    Informace získáte u pořadatelů: ČSNI (PhDr. Lenka Němečková) Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1, tel.: 02/21 08 22 81; fax: 02/22 22 21 55;

ODIS - VÚGTK (Zdena Bláhová) 250 66 Zdiby, tel.: 02/685 73 51,

e-mail: zdena.blahova@vugtk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2000
[Server] [Víme - Víte] [GIS] [Pošta]