[Home Page]            

DÁLKOVÝ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR


    Tato služba umožňuje získávat údaje z KN prostřednictvím sítě INTERNET, pro kterékoli místo ČR, i bez návštěvy nebo jiného kontaktu s místně příslušnými katastrálními úřady. Výstupy z KN pořízené tímto způsobem - např. VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ a další sestavy, mají však výlučně informativní účel, a třebaže jsou formálně i věcně shodné s dokumenty vydanými katastrálním úřadem, nelze je prozatím použít jako veřejné listiny ve smyslu §22 zák.č.120/2000 Sb.
  
   DP do informačního systému katastru nemovitostí není volně otevřen kterémukoli uživateli internetu. Na úvodní stránce naleznete pouze základní informace, technické předpoklady a funkční ukázku. Pokud máte problémy s ovládáním funkční ukázky, zde naleznete podrobnější informace. Vstup do vlastního systému, přes odkaz "Přístup pro registrované uživatele", je však vyhrazen pouze pro ty uživatele, kterým byl na základě žádosti podané provozovateli, tj. Zeměměřickému úřadu v Praze, zřízen dálkový přístup, tj. založen zákaznický účet, na němž budou veškeré uživatelem požadované výstupy účtovány podle platného ceníku DP.
  
   Zákaznické účty jsou určeny především pro osoby a organizace předpokládající trvalé a časté využívání služby DP. Zájemcům o jednorázové přístupy bude stejné služby, tj. výstupy z KN v celé ČR, poskytovat na požádání kterýkoliv katastrální úřad.
  
   Během roku 2001 bude nový informační systém postupně zaveden na všech 112 katastrálních úřadů a jejich detašovaných pracovišť v ČR. Přehled okresů, jejichž katastr nemovitostí je již dostupný pro službu DP, naleznete v trvale aktualizovaném seznamu.
  

vyvěšeno 8. června 2001,
Zdroj: text je převzat z připravovaných (zatím neveřejných) stránek ČÚZK k aplikaci "Dálkový přístup". Cvičná verze bude zprovozněna někdy kolem 15. června. Sledujete Web Zeměměřiče, kde budeme aktuálně informovat.


vyvěšeno 15/6/2001

další info z 20.7.


Z časopisu Zeměměřič č. 6/2001
[Server] [katastr nemovitosti] [rezort ČÚZK] [Vime - Vite] [Pošta]