[Home Page]            

Autorská práva k datovým bázím geodat
a kartografickým dílům v elektronické formě

Česká asociace pro geoinformace, odborná skupina OS26 – Autorská práva

a

Kartografická společnost České republiky

pořádají

ve čtvrtek dne 31. května 2001, 13:00 – 15:30

úvodní pracovní seminář (workshop) k této problematice

Seminář se bude konat v zasedací místnosti (podkroví)

Sdružení pro ekologickou výchovu TEREZA, Haštalská 17, Praha 1

Cílem semináře je získat úvodní informace z oblasti autorského práva a specifikovat předmětnou problematiku. Předpokládá se pokračování formou dalších workshopů.

Česká asociace pro geoinformace a Kartografická společnost ČR sledují cíl, aby bylo v podmínkách České republiky dosaženo transparentního stavu a prostředí v uplatňování autorských práv v předmětných oblastech.

Předpokládaný program:

Pro výklad a diskusi bude k dispozici datový projektor, podpora výkladu prezentací v PowerPointu je žádoucí.

Těšíme se na Vaši účast

RNDr. Josef Hojdar, spoluvedoucí OS 26 CAGI, předseda CAGI

Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc., spoluvedoucí OS26 CAGI, tajemník Kartografické společnosti ČR, člen předsednictva CAGI

    vyvěšeno 25. květen 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 6/2001
[Server] [GIS] [kartografie] [rezort ČÚZK] [Vime - Vite] [Pošta]