[Home Page]            

Dálkový přístup k "ISKN v provozu".


    Včera - 26. června ČÚZK oficiálně vystavil popisné informace o dalkovem pristupu ke katastru nemovitosti. Platí stejne odskoky, ktere jsme zveřejnili neoficialne již 15. června.

vyvěšeno 26/6/2001


   
   
   
    V těchto dnech má být spuštěn Dálkový přístup k ISKN. Na stránkách ČÚZK tomu zdánlivě nic nenasvědčuje, ale pozorný navštěvník přes vyhledávací službu nalezne některé úvodní informace. Časopisu Zeměměřič se podařilo (bez pomoci z rezortu) prolomit tuto stránku již 10.6. a dnes 15. 6. 2001 zpřístupňuje stránky dálkového přístupu čtenářům Webu Zeměměřiče. (Dnes má svátek jeden z vrcholných manažerů prokektu ISKN).
   Předpokládáme, že stránky ještě nejsou konečné, jinak by byly volně přístupné. Proto je berme jako úvodní ještě neoficiální seznámení se s aplikací DÁLKOVÝ PŘÍSTUP k ISKN. Tato aplikace měla být podle informací ČÚZK na ISSS 2001 zpřístupněna do 30. dubna.
  Na konferenci GIS SEČ 2001 se ukázalo, že uživatelské jméno a heslo zákazníků, kteří si zaplatí přístupová práva, není nijak ochráněno a teoreticky zkušený hacker může tyto údaje odchytit na siti a na cizí zákaznický účet si pořizovat výpisy pro vlastní potřebu. Pokud takováto základní obrana v ISKN není ošetřena, lze předpokládat, že se na bezpečnost příliš nedbá a ISKN může mít i dálší skulinky či skuliny. Majetek v nemovitostech je větší než v bankách. Určitě bude předmětem zájmu nejrůznějších skupin lidí.
  

Krásné léto s dálkovým přístupem a s ISKN přeje za redakci časopisu Zeměměřič Radek PETRvyvěšeno 15/6/2001

další info z 20.7.


Z časopisu Zeměměřič č. 6/2001
[Server] [katastr nemovitosti] [rezort ČÚZK] [Vime - Vite] [Pošta]