[Home Page]            

MARNÉ HLEDÁNÍ KN NA INTERNETU


    V deníku MF   Dnes ze 7. 4. 2001 byla na titulní straně uveřejněna zpráva "Výpisy z katastru jsou na Internetu". O zpřístupnění katastru nemovitostí na Internetu se výslovně zmiňuje Akční plán realizace státní informační politiky do roku 2002. Mnohý občan informaci MF Dnes jistě přivítal jako konkrétní krok na cestě ke stavu, kdy s úřady státní správy budeme moci komunikovat také pomocí Internetu, aniž bychom byli nuceni trávit hodiny čekáním v institucích samotných...
Z článku MARNÉ HLEDÁNÍ KN NA INTERNETU.
Stránky KÚ Opavak článku v MF.

    vyvěšeno 22/5/2001


Z časopisu Zeměměřič č. 6/2001
[Server] [katastr nemovitosti] [rezort ČÚZK] [Vime - Vite] [Pošta]