[Home Page] nemoforum            


     Stanovisko Rady NEMOFÓRA k návrhu zákona o dani z nemovitostí

            Nemofórum je sdružení založené s cílem podporovat řešení problémů správy a rozvoje území a pomáhat při informační podpoře procesů týkajících se nemovitostí (pozemků a staveb) a jejich vazeb na území. Majetkové daně mají dlouhou tradici. V minulosti tvořily podstatnou část z celkových daňových výnosů. V moderním pojetí daň z nemovitostí není "trestem" uplatněným vůči vlastníkům nemovitostí, ale vhodným nástrojem pro rozvoj území. Může významně přispívat k tvorbě zdrojů obcí, jejichž užití v podobě investic do infrastruktury vede k dalšímu zhodnocování nemovitostí. Vlastníkovi se tak vrací jím vynaložené prostředky ve vyšší užitné hodnotě nemovitosti a v případě jejího prodeje ve vyšší tržní ceně.

            Pro takové pojetí daně z nemovitostí je důležité správné stanovení základu daně. Základ daně musí vyjadřovat co nejlépe tržní hodnotu nemovitosti. Daň založená na hodnotě nemovitosti je spravedlivější než její dosavadní pojetí. Současně bude možné postavit na tomto spravedlivějším a pro trh s nemovitostmi prospěšnějším základu i daň z převodu nemovitosti, dědickou a darovací. Ceny, za které jsou nemovitosti převáděny, je třeba zveřejnit spolu s ostatními informacemi o nemovitostech. K tomu slouží katastr nemovitostí. Trh s nemovitostmi potřebuje nejen finanční zdroje v rukou investorů, ale také dostatek věrohodných informací. Nová koncepce daně z nemovitostí takovou příležitost otevírá. Vedle základu této daně je pak možné evidovat v jednotlivých případech i realizační (tržní) ceny a získávat tak podklady pro kultivaci celého systému i pro správné rozhodování zastupitelů v mezích daných zákonem.

8. 2. 2001 Rada Nemofóra

(kráceno, celé znění na www.zememeric.cz/nemoforum)

        vyvěšeno červenec 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2001
[Server] [Vime - Vite] [Pošta]