[Home Page]

Novinky zeměměřické knihovny č. 1/2001 obsahují:

SOWMYA, A.: Modelování a reprezentace při automatizované extrakci příznaků z leteckých a družicových snímků;

ROUCH, J.: Přehled modelů pro zeměměřické učební plány ve světě;

SALZMANN, M.: Redefinice referenčního systému orientovaná na uživatele: Angažovanost uživatelů v zavedení nového referenčního systému v Nizozemsku;

KULKARNI, M. N.: GPS z indického pohledu: Monitorování zemětřesení a další aplikace GPS;

STOJIC, M.: Trojrozměrný GIS: Uvolněme sílu!

NZK v papírové podobě lze objednat na adrese:

odis@vugtk.cz

nebo:
VÚGTK - ODIS,
250 66 Zdiby 98,

NZK v elektronické podobě najdete na www.vugtk.cz/nzk


    Vyvěšeno: červenec 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2001
[Server] [Různé] [NZK] [Pošta]