[pošta]             Zeměměřiči v ČR

Celý článek, ke kterému se tento odvolává naleznete ZDE.

   "Jak si nějaký cizinec dovoluje psát o zeměměřičích v ČR?... Je to zajímavý názor člověka "z venčí"... Je tam spousta chyb, omylů, nesmyslů... Ten člověk si dal práci a snažil se náš obor pochopit. Vidí jak se podnikatelská sféra drží zbytečně při zemi a je hrdá na gumáky. Co geodet levně změří to jiný draze prodá. Jen ať si to lidi přečtou, ale ať nekoukají na slovíčka, ale na myšlenky." ... to jsou první ohlasy na článek z něhož jsme přinesly ukázky.

    "...Čeští zeměměřiči usilují o znovuzískání svého profesního statusu od roku 1992. Avšak v globální éře to bude patrně příliš málo a příliš pozdě. To, co je zapotřebí, je multidisciplinární přístup k profesi...
   V minulosti soukromí zeměměřiči byli zlikvidováni a veškeré zeměměřické, mapové a kartografické činnosti se ujal stát. V důsledku toho utrpěli v uplynulých šedesáti letech čeští zeměměřiči... významné ztráty, které... je přeměnily na technické pracovníky a z profese se stalo zaměstnání, přičemž nad zaměstnáváním držel monopol stát...
   Česká zeměměřická profese se stále ještě snaží nalézt své místo ve společnosti. Jak se však blíží 21. století, nevede do budoucnosti žádný most, je tu jen obrovská propast... Stát profesi i nadále ovládá, protože decentralizace probíhá pomalu a komplikovaně. Stát má navíc pod kontrolou dvě nejdůležitější pravomoci, kterými profese disponují... Stát, a ne profesní organizace, také rozhoduje, kdo může být zeměměřičem. Situace ovšem mohla být jiná, kdyby v postkomunistické politice nedominovala Klausova škola.
   Soukromé zeměměřické firmy získaly zpět některé pravomoci, hlavně v kontrole jejich pracovišť, a do jisté míry i jejich trhu. Jelikož ale pracují převážně pro stát, jsou závislé na něm a ne na trhu... A jak postupuje recese, někteří zjišťují, že jsou jejími oběťmi... Zeměměřiči v ČR jsou rozděleni mezi stát a soukromou sféru, a obě skupiny zastupují dvě hlavní profesní organizace... (ČSGK)... a (KGK), která hájí zájmy pouze soukromých českých zeměměřických firem. KGK se už dost blíží skutečnému cechu, ani ona, ani ČSGK však nemají nad profesí žádnou reálnou moc.
   Z technického hlediska se zeměměřictví v ČR podařil obdivuhodný kousek, když dohnalo zpoždění v technice a normách za pouhých deset let. Jako profese však vlastně neexistuje. Zeměměřictví v ČR je spíše vysoce kvalifikované zaměstnání, jelikož nemá pravomoce stanovovat svá pravidla či těšit se nějaké formě monopolu v oblasti nabízených služeb. Nejde o nic neobvyklého, v rozvinutých zemích jsou mnohé profese na sestupu z podobných důvodů. Některé profese však neupadly, protože jejich příslušníci vystupují jako obchodní partneři, ne jako techničtí pracovníci. Uvědomili si, že technika rychle zastarává a lze ji nahradit, zatímco dobré rady není jako vždy nikdy dost. Zeměměřictví v ČR zůstává omezeným teritoriem, zaměřeným především na technické aspekty, které se vztahují k pozemkům a stavebnictví... Zeměměřičství se tady většinou chápe jako schopnost vytvářet mapy a určovat polohu... ale, mělo by jít za prostý sběr dat, zjišťování poloh a převádění tohoto na mapy... Čeští zeměměřiči by měli začít shromážděné údaje interpretovat – v této oblasti jsou jejich britští kolegové dál. Potřeba uvědomit si zmíněný přístup se stává aktuálnější a existuje mnoho příležitostí pro širší definování zeměměřičství v ČR. Vedle překážek na trhu však chybí i jisté dovednosti a zkušenosti. "České zeměměřické firmy vyhledávají technickou práci bez zodpovědnosti", říká ing. Jiří Šíma, CSc., předseda ČÚZK. "Udělají svou práci a dostanou zaplaceno, nepodstupují žádné obchodní riziko. Pokud jim stát nedává žádnou práci, žádají o podporu, odvolávajíc se na to, že pomohli vytvořit soukromý sektor. Někteří dokonce navrhli zbavit se několika tisíc katastrálních zaměstnanců a za peníze z jejich platů najímat soukromé zeměměřické firmy". Nejde tu o žádný novátorský přístup, v tržní ekonomice se od soukromého sektoru očekává lobování vlády. Ukazuje to však na nedostatek komerčního uvažování. Jediný způsob, jak podobnou situaci vyřešit, je změnit ji. Místo aby se dva šéfkuchaři přeli o dort, jeden by měl upéci svůj vlastní. Mnohé soukromé české zeměměřické firmy rády vedou svou vlastní kuchyň, nejsou však zvyklé dostávat zakázky od nových klientů. Je čas, aby z té kuchyně vyšly ven...“

   Anglosaský přístup
   ...Anglické slovo "surveyor" (v tomto článku překládané jako zeměměřič) je sice francouzského původu, Angličané však k tomuto výrazu už v 16. století přistoupili multidisciplinárně. V první publikaci o zeměměřičství v angličtině z roku 1523, jejíž autorem je Sir Anthony Fitzherbert, vystupuje zeměměřič tak, jak dnes mnoho Angličanů chápe geometra, obchodníka s nemovitostmi, stavební dozor, architekta a odhadce, to vše v jedné osobě. V roce 1834 vznikl Klub zeměměřičů, trvalý profesní svaz byl vytvořen až roku 1868 (10 let před první světovou zeměměřickou konferencí v Paříži). V roce 1881 Klub obdržel Královskou výsadní listinu a roku 1946 změnil svůj název na Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS). Postupně se spojil s dalšími tělesy v oblasti zeměměřičství, správy pozemků a nemovitostí a dnes je rozdělen na 7 divizí s 6 týmy pro trh a 40 pro kvalifikaci. Výsledek? Chartered Surveyor ve Spojeném království je profesionálem zapojeným do uceleného životního cyklu nemovitostí, od jejich konceptu po vývoj, ocenění, prodej, řízení a vybavení. Tento přístup k zeměměřičství byl vždy odlišný a je především výsledkem kultury a historie... V Anglii byly profese něčím výjimečné a poskytovaly zájmovým skupinám prostředky, jak dohlížet na příslušný trh se službami. Výsledkem je, že RICS se stalo největší profesní organizací pro profesionály přes pozemky, nemovitosti a stavebnictví na světě. V uplynulém desetiletí měla na Chartered Surveyors (tj. členy RICS), zejména ty, kteří působí v oblasti komerčních nemovitostí, velký vliv globalizace. Některé firmy přerostly do rozsáhlých veřejně obchodovatelných společností nebo byly koupeny ještě většími firmami americkými, případně se s nimi sloučily. Dnes tedy mají jen málo společného s typickými soukromými praxemi, z nichž se vyvinuly. Mezinárodní expanze těchto firem, jejichž vedoucí pracovníci jsou často Chartered Surveyors, vedla mimo území Spojeného království k poptávce po kvalifikaci RICS. Když se totiž firmy snaží přijmout místní zeměměřiče, zjišťují, že jim - na rozdíl od Chartered Surveyors - chybí určité schopnosti či přístup k problematice nemovitostí. Aby tuto poptávku pokryl, zavedl Institut, a také britské univerzity, odbornost RICS i v jiných zemích. Tak například Německo má národní asociaci RICS již 5 let, Maďarsko 2 roky a Polsko 1 rok. Rakousko se konečně k podobnému kroku chystá, ovšem v ČR zatím RICS ještě nepůsobí.
   ...Jak v soukromém, tak veřejném sektoru je každý zeměměřič sám pro sebe a krátkodobé zájmy dominují nad dlouhodobými výhodami. To vytvořilo začarovaný kruh, ve kterém jsou soukromé firmy závislé na státu, co se práce týče, technická učení (školy) nejsou příliš podporována soukromými firmami a stát ztrácí kvalifikované zaměstnance na úkor soukromého sektoru. Dokud nevytvoří KGK monopol nebo nepoklesne role státu, zůstane zeměměřičství v ČR vysoce kvalifikovaným zaměstnáním, podobně jako jiné technické obory. Ba co hůř, bude pokračovat jeho úpadek, jelikož se minimálně investuje do vzdělávání budoucích generací. V důsledku toho budou zeměměřičství jako povolání vyhledávat technici bez dovedností... "Budou naši potomci vnímat zeměměřiče jako multidisciplinární profesionály pokračující v poskytování infrastruktury, která podpořila veškerý rozvoj v oblasti pozemků, nemovitostí a stavebnictví? Nebo na ně budou nahlížet jako na biologický druh, který vymřel, protože nereagoval na měnící se pořádky?" Toto řekl v červenci 1998 v anglickém Brightonu, prezident FIG, Peter Dale.

   Chartered Surveyors v Praze
   Chartered Surveyor a partner firmy King & Co říká " ...Anglosaské zeměměřické firmy v Praze mají více společného s makléři nemovitostí, protože nemovitosti nakupují, prodávají i pronajímají. Většina lidí dává tzv. Velkou šestku (tj. Colliers, DTZ, Healey & Baker, Jones Lang La Salle, King & Co. a Ryden) do jednoho pytle s ostatními obchodníky s nemovitostmi. Nevědí, že firmy nabízejí profesní službu. Tím mám na mysli to, že máme univerzitní vzdělání a jsme vyškoleni i oprávněni k vykonávání naší profese, tak jako třeba účetní nebo advokát". Proč tomu tak je? Britští a čeští zeměměřiči představují dvě kultury, oddělené společnou profesí. "Možná jde v obou případech o zeměměřiče, ale Chartered Surveyors všeobecné praxe vystupují více jako správci ne movitostí, zatímco čeští zeměměřiči jsou spíše technického zaměření", říká Betts. "Proto se zeměměřické firmy z Británie začaly nazývat mezinárodními konzultanty nemovitostí, aby klienti neměli v hlavách zmatek"... "Makléři se snaží prodat, co můžou, zatímco Chartered Surveyors rozvíjejí a udržují vztahy, nabízejí prostě komplexní a profesní služby. To se nedá dělat, pokud nabízíte pouze službu jednu". Jak český trh s nemovitostmi vyzrává, stává se toto čím dál relevantnější. "Když zdejší trh před několika lety prosperoval, bylo to do značné míry založeno na makléřské činnosti", říká Screene. "Dnes k nám klienti přicházejí kvůli výzkumu a konzultaci, tedy páteři toho, co nabízíme". Takovýto dramatický posun ke komplexním službám znamenal pro mezinárodní zeměměřické firmy zvýšení zakázek... "nejlepší, i když ne nejlukrativnější, je být v oboru zvaném spravování nemovitostí. Jste první, kdo ví o něčem volném, takže dostanete na starost i pronajímání. Pravidelně hovoříte se zákazníkem a jste informován, když někdo expanduje nebo mění pozici na trhu, zejména když spravujete mnoho různých nemovitostí. Krátce řečeno, když nabízíte tento druh servisu, máte významný přísun informací". "Britské firmy exportují zeměměřickou praxi téměř do celého světa", říká Betts a pokračuje: "V Německu například pocházejí všechny největší zeměměřické firmy z Británie, a tak je tomu i v Praze. Tady jsou obvykle klienty velkých zeměměřických firem mezinárodní developeři, ať již z Německa, Francie nebo USA. Mají totiž představu, čím se anglosaské zeměměřické firmy zabývají"... V Praze je Velká šestka limitována podmínkami na trhu a nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. "Je zřejmé, že místní pracovní trh nám je nenabízí", stěžuje si Screene, "rádi bychom měli uchazeče se základními zkušenostmi z oblasti nemovitostí a legislativy, aby chápali, proč děláme to, co děláme. Místo toho vyhledáváme lidi, kteří jsou mladí, nezaujatí a připravení růst, a ty pak sami vyškolíme. Protože anglosaský přístup k profesi je mnohorozměrný, můžete dosadit zaměstnance na místa, která korespondují s tím, co umějí nejlépe. Takže když jste spíše společenský, hodíte se na agenturní práci, zatímco člověk metodický a orientovaný na čísla tíhne k oceňování".

   PMM iniciativně představuje RICS v České republice. Pokud jste Chartered Surveyor nebo se jím chcete stát, prosím, kontaktujte Jeffrey Forbese přes Complex Communications. tel: 02-20 57 04 63, fax: 02-20 57 04 64, e-mail: comcom@mbox.vol.cz

   Tento přehled zeměměřičů v České republice byl poprvé publikován v jarním vydání Professional Marketing & Management, což je český a anglický žurnál publikovaný v Praze pro marketingově orientované profesionály pracující v České republice. Je to jediný žurnál svého druhu na českém trhu, který radí profesionálům o jejich byznysu. Pro obdržení výtisku ZDARMA kontaktujte vydavatele: Complex Communications, Jana Zajíce 40, 170 00 Praha 7, Česká republika Fax: 02-20 57 04 64 E-mail: comcom@mbox.vol.cz

Přečtěte si ohlas ze Zeměměřiče 10/99

    Radek Petr

    Vyvěšeno: 19.7.1999


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/99         [obor]     [Server]