[pošta]             Červen '97

[Katastr nemovitostí]
Změny v technických ČÚZK předpisech o katastru
Zeměměřické veřejnosti jsou známé dva prozatímní návody, pro obnovu katastrálního operátu a pro vedení KN, vydané ČÚZK v r. 1995. Nyní se připravuje jejich nahrazení novými zněními.

[Víme - víte]
Z domova
Geodetické přístroje na Stavebním veletrhu v Brně
Druhého ročníku stavebního veletrhu (22.- 26. 4. 1997) se zúčastnila většina firem nabízejících zeměměřické měřicí přístroje.

Na URBISu se představil GIS
Společně se stavebním veletrhem proběhl 4. veletrh technologií, výrobků a služeb pro rozvoj obcí a měst.

Seminář o digitalizovaném KN
Seminář Geometrické plány a jejich zpracování na digitálních datech z KN zorganizoval 23. 4. 1997 VÚGTK ze Zdib.

Když autoatlas, tak digitální
Po šesti měsících měl premiéru "mladší bratr" digitálního autoatlasu 1:100 000 - Autoatlas ČR 1:200 000.

Kartografické hnízdo mezi knihami
Na 3. mezinárodním knižním veletrhu představilo 715 vystavovatelů z 15 zemí. Mezi se neztratily kartografičtí nakladatelé a distributoři.

Kartografové Geodezie Brno v novém
Koncem r. 1996 se kartografické vydavatelství Geodezie Brno přestěhovalo do rekonstruované budovy mimo centrum Brna.

Oceněné sídlo zeměměřičů
Nové sídlo brněnského Geodisu bylo získalo čestné uznání Obce architektů.

Zajímavosti
Zeměměřičem, který byl nejvýš nad úrovní moře
je ing. Šimůnek. V r. 1995 se zůčastnil expedice SHISHA-PANGMA (nebo také Šiša-Pangma) 1995 - třetí výpravy na osmitisícovou horu klubem Himalaya 8000 z Jičína.

[Prectete si]
Recenze nových knih
KAŠPAR, M.: Novinky laserové techniky ve stavebnictví, STAMP - Stavební informace, 2. vyd., Praha, 1997.
NEUGEBAUER, T.: Bezpečnost práce v administrativě, Pragoeduca, Praha, 1997.
FOFONKA, L.: AutoCAD v geodezii. Vydal autor vlastním nákladem, Praha, 1. vyd., 1997.
Berka, M.- KUČERA, J.- SOLAŘÍK, M.: WWW - multimediální informační prostředí Internetu, UNIS Publishing , Brno, 1996, 1. vyd.
BERKA, M.- MACUR, J.- HANÁČEK, P.: WWW - informační servery, Unis Publishing, Brno, 1997.

[Kartografie]
Tři tisíce map pod jednou střechou
Ohlédnutí za "mapovými" aktivitami na veletrhu Svět knihy '97. Další informace v příspěvku Kartografické hnízdo mezi knihami.

NOVÉ MAPY A ATLASY
Recenze nových map a atlasů:
    Autoatlas, Česká republika, 1:200 000, Geodézie ČS a Geodezie Brno, 1. vyd., 1997.
    Izrael, 1:500 000, automapa, Kartografie Praha, 1. vyd., 1997.
    Česká republika, Praha, Kartografie Praha, 1. vyd., 1997.
    Ohře, vodácký průvodce, 1:50 000, SHOCart, Zlín, 1. vyd., 1997.

[GIS]
GIS v Banské Bystrici
Již popáté (22. - 25 . 4. 1997) se sešli přátelé GIS v banskobystrickém domě kultury.

Druhé setkání přátel MicroStationu
Firma Bentley přichází s novou řadou třívrstvých klient/server systémů, které jsou souhrnně označovány jako Engineering Back Office.

Konkurence ZABAGEDu?
Lze očekávat stále otevřenější střetávání státních a privátních subjektů v kartografické produkci.

[GPS]
GLONASS - známý systém s neznámou budoucností
Shrnutí nejnovějších informací a poznatků o konkurentovi GPS.

    [Server]