[pošta]             Deset tisíc knih ročně


    Celkem 9 841 knižních titulů všech druhů a žánrů vyšlo loni podle ročenky Českého statistického úřadu v ČR. V prvním vydání z nich vyšlo 8 720 titulů. Více než třetinu z tohoto počtu tvoří tituly krásné literatury, druhým nejpočetnějším druhem vydávaných publikací jsou životopisy a pojednání o historii, těch vyšlo dohromady 717. Přes 500 knižních titulů bylo vydáno pro obory přírodních věd, o 482 knih se rozrostla literatura pro matematiky. Počet map a atlasů, které vyšly v roce 1997, se nám nepodařilo zjistit.
Zdroj: Lidové noviny, 29. 6. 1998


Z časopisu Zeměměřič č. 7+8/98         [Víme - víte]     [Server]