[pošta]             Milion ha úhorů


    V posledních letech roste plocha neobdělávané orné půdy a výměra trvalých travních porostů bez zemědělské produkce. Podle ministerstva zemědělství bylo takových ploch v roce 1996 asi 450 000 ha, loni již 523 000 ha. Podle ministerského materiálu pro zajištění produkce potravin, které bude schopno obyvatelstvo ČR spotřebovat, stačí nám zhruba 2,7 milionu ha zemědělské půdy. V ČR však i přes nenávratné úbytky půdy, okolo 40 000 ha ročně (stavby, komunikace a jiné zábory), je dosud více než 4,2 milionu ha zemědělské půdy. Úředníci z ministerstva navrhují zemědělskou půdu využít rovněž pro pěstování obilí na výrobu bioetanolu pro pohonné hmoty, na 17 000 ha má být zaseta cukrovka pro výrobu lihu a dále se uvažuje asi 265 000 ha zemědělské půdy zalesnit. Zatím těmto projektům chybí finanční prostředky pro nezbytné dotace majitelům půdy.
Zdroj: Haló noviny, 23. 6. 1998


Z časopisu Zeměměřič č. 7+8/98         [Víme - víte]     [Server]