[pošta]             ComNet 98 s Hrdličkovými


    PRAHA (9. – 11. 6. 1998): ComNet je název výstavy telekomunikačních, komunikačních a síťových technologií, na které se pravidelně setkáváme s firmou Hrdlička & Hrdlička. Zeměměřiči z této firmy, kteří často pracují pro telekomunikační firmy, vědí, proč se jim na ComNetu vyplatí zřídit stánek. Letošní výstava však byla spíše ve znamení mobilních telefonů, internetu a dalších elektronických technologií, než programů pro zaměřování kabelů a jejich zobrazení pomocí GISů. V telekomunikacích u nás bude asi nejpodstatnější událostí ztráta monopolu Telecomu, která se očekává až na přelomu tisíciletí. To pak teprve začne konkurenční prostředí, které údajně sešroubuje ceny za služby trochu níže, než v jakých jsou nyní. Nuže, těšme se na příští století.
(ps)


Z časopisu Zeměměřič č. 7+8/98         [Víme - víte]     [Server]