[pošta]             Český zeměměřič na Makalu


    19. května 1998 zdolala 5. největší horu světa Makalu (8 463 m) po šestihodinovém výstupu dvojice horolezců – zeměměřič Josef Šimůnek (3. český přemožitel této hory) a Soňa Vomáčková (utvořila český ženský výškový rekord) z klubu Himalaya 8000. (Podrobněji Zeměměřič 6/97, str. 38). Výstup se uskutečnil bez pomoci kyslíkových přístrojů. Během výstupu se testovala GPS aparatura (zapůjčil Gefos) v extrémních podmínkách vysokohorského prostředí. Úkolem expedice bylo vyzkoušení monitorování polohy a pobytu horolezců v horském prostředí. Tato možnost využití GPS by mohla najít uplatnění především v oblasti záchranářských služeb. Další informace naleznete na http:// www.softex.cz/makalu a v některém příštím čísle časopisu.
(lék)
Zdroj: Český rozhlas, WWW


Z časopisu Zeměměřič č. 7+8/98         [Víme - víte]     [Server]