[pošta]             Tváře fotogrammetrie


    SEČ (9. 6. 1998): Na odborném semináři "Kolik tváří má fotogrammetrie" si své zkušenosti vyměňovalo asi sedmdesát odborníků. Většina z nich si posteskla na neinformovanost veřejnosti i na problémy s výchovou mladých vyhodnocovatelů. Například laboratoře vysokých škol jsou stále vybaveny přístroji ze šedesátých let, a tak si studenti z tohoto oboru odnášejí do života jen fotogrammetrické vzpomínky na obludné stroje a bolesti rukou od otáčení kolečky. Nutno přiznat, že tu a tam se i ve školství objevují nové stroje pro digitální fotogrammetrii. O propagaci oboru se soustavně zasluhuje hradecká firma GEOS organizováním seminářů "Fotogrammetrie v praxi" a vysokoškoláci dokáží v rámci zadání své diplomové práce pořídit fotogrammetrickou dokumentaci divadla v Českém Krumlově, jako nedávno studenti ČVUT.
(dt)


Z časopisu Zeměměřič č. 7+8/98         [Víme - víte]     [DPZ]     [Server]