[pošta]             Sjezd geografů


    PRAHA (30. 6. – 3. 7. 1998): V pořadí 19. sjezd České geografické společnosti se konal v areálu PřF UK na Albertově v metropoli ČR v polních podmínkách. Stoly pro registraci účastníků byly rozestaveny v mezipatře školy, nabídka odborné literatury probíhala zase na chodbě v 1. patře školní budovy a geografickou tematikou vyzdobené školní nástěnky zrovna atmosféru nejvýznamnějšího setkání geografů v zemi příliš nevyvolávaly. Společnost vydala ke sjezdu sborník, kde se autoři každý jen na jediné stránce měli možnost rozepsat o nejrůznější problematice, ke které asi řekli více při zasedání. Během sjezdu se tu samostatně sešli odborníci úzce specializovaní na určitou část rozmanitého oboru geografie. Nás zaujala společnost osob usilujících o zviditelnění GISů, například v rámci výuky kartografie či jiných oborů. I když jsme s nimi seděli v jakési laboratoři, zazněly tu nápady vhodné nejen k zaznamenání, ale i k pokusům o jejich uskutečnění. "Z dvanácti vysokých škol, kde se přednáší geografie, se na devíti učí nějakou formou GIS," sdělil nám tímto faktem potěšen Vít Voženílek, jehož naši čtenáři znají jako ředitele loňské kartografické konference v Olomouci. Ve školství je patrna určitá řevnivost mezi absolventy přírodovědných a technických nauk. Možná že by se obor neměl nazývat GIS (geografický informační systém), ale například geodata, neboť už přídavné jméno geografický je zavádějící vzhledem k přísně omezenému využití informačního systému. "Data, která se vytvářejí za státní peníze úřady, by měla být obecně poskytována školám pro výuku zdarma," domnívá se Petr Rapant z Ostravy. Václav Čada doplnil vlastní zkušenost, že ze ZABAGEDu II lze pro školní účely sice získat tři listy zdarma, další už za 25 % ceny, což je přece stále ještě 250 Kč za list. Přestože GISy mohou představovat vskutku velké investice, nikdo se už tak nezajímá o vzdělání osob, které s nimi pracují. "Řešením by byla určitá požadovaná odbornost z GISů, nutná konkrétně pro funkce na okresních úřadech," domnívá se Petr Rapant. "Chybí střední generace geografů," řekl v úvodní řeči na sjezdu profesor Hampl, a my jen dodáváme: Kde střední generace nechybí?
(ps)


Z časopisu Zeměměřič č. 7+8/98         [Gis]     [Kartografie]     [Server]