[pošta]             Internet ve státní správě


    PRAHA (17. 3. 1998): Za účasti 600 poslanců, přednostů, starostů a informatiků ústředních orgánů se konala v pražském Edenu konference ISSS ´98, která probírala ze všech úhlů problematiku internetu ve státní správě a samosprávě. Nástup internetu přináší pro naši zemi nové šance, zároveň avšak i nebezpečí z možného zaostání. Proto se konala tato konference, která byla vyvrcholením akce Březen – měsíc internetu. Hovořili na ní i významní zahraniční odborníci, jako například představitel IBM Corporation Ludwig von Reiche: "Internet dává šanci malým postavit se vedle velkých. Hovoří se o smrti času a vzdáleností. Je nutné prosadit kvalitní vzdělávání dětí, dosáhnout deregulace telekomunikačních služeb, zajistit bezpečnost datových přenosů, zamezit vzniku internetových daní, zajistit ochranu intelektuálního majetku, podporovat mezinárodní technické standardy a regulovat přístup k nevhodnému obsahu.“
    Poslanec Oldřich Kužílek hovořil o připravovaném zákonu o svobodě informací a na příkladu Maďarska se snažil vyvrátit obavy, že zákon způsobí zhroucení státní správy a samosprávy. Padla zde také poznámka, že povinnost poskytovat informace se bude týkat i veřejných registrů, včetně katastru nemovitostí. Vláda ČR vydala 20. 2. 1998 k myšlence zákona souhlasné stanovisko, avšak s určitými legislativními výhradami. Ministr Vladimír Mlynář připomněl, že vláda se skutečně rozhodla zákon podpořit: "... i přes všechny naše úřednické aparáty, které vygenerovaly mnoho argumentů, že ten zákon je nemožný.“ Ministr sdělil, že vláda provozuje www stránky již čtyři roky, ale byly tajné a přístupné jen ministerstvům. Dnes stránky www.vlada.cz poskytují všechna usnesení vlády ČR od 1. 1. 1993. Konference pokračovala hovory u kulatých stolů a dalšími jednáními v sekcích. V sekci, která pojednávala o využití internetu na okresních úřadech, zazněly například příspěvky Internet ve státní správě (Mgr. Brožová, MV ČR) nebo Využití systémů GIS (Ing. Čížek, OkÚ Příbram). Návštěvníkům, mezi nimiž nechyběl ani zástupce rezortu ČÚZK, byla v předsálí k dispozici internetová laboratoř.
(ps)


Z časopisu Zeměměřič č. 7+8/98         [Víme - víte]     [Internet]     [Server]