[pošta]             Slovensko-polsko-české geodetické dny


    STARÁ LESNÁ (9. - 11. 6. 1998): Pod tatranskými štíty se podruhé na Slovensku setkali geodeti tří sousedních středoevropských států, aby tak začali již druhou triádu každoročních geodetických dnů, jejichž cílem je nejen výměna odborných informací z oboru zeměměřictví a katastru, ale hlavně neformální kolegiální spolupráce bez hranic a posílení společenského postavení geodetů a kartografů. Jako každoročně význam mezinárodního setkání zvýraznila účast předsedů vrcholných orgánů státní správy geodézie, kartografie a katastru Slovenska a České republiky (předseda Hlavního úřadu geodézie z Polska se omluvil) a představitelů tří národních odborných sdružení odpovědných za opakovaná konání těchto geodetických dnů. Poprvé se akce aktivně účastnil i předseda západoukrajinské regionální společnosti geodetů.

    Hlavními odbornými tematickými okruhy byly geodézie a katastr pro nadcházející století, geodetické základy v nových technologiích, katastr nemovitostí, digitální měření, digitalizace map a budování národních informačních systémů katastru nemovitostí a zeměměřictví. Ve slovenštině, polštině, češtině a ukrajinštině bylo předneseno 17 odborných referátů doplněných ukázkami měření GPS a digitální nivelací v terénu a ukázkou vzdáleného přenosu dat z centrální bratislavské databáze do místa akce. Přes omezené ekonomické možnosti veřejného i soukromého sektoru se prokázalo, že na Slovensku, v Polsku i Česku je rozvoj oboru na slušné evropské úrovni, i když pro obveselení posluchačů přirovnal známý opavský odborník stáří používaného databázového vybavení našich katastrálních úřadů k stáří hnědého uhlí.

    Jazyková bariéra byla jako obvykle zcela nevýznamná v odborném programu i při mezinárodním turnaji ve volejbalu nebo během bohatého kulturního programu, při kterém dětský soubor svými písněmi a tanci připomněl dojemným způsobem krásný slovenský folklór. Součástí programu byla také návštěva místní astronomické observatoře, která tvoří komplex s observatořemi na Lomnickém štítě a Skalnatém plese. Při velmi zajímavé doprovodné přednášce o programu observatoří (pozorování slunce, komet atd.) došlo i na diskusi o tom, jak nesnadné je dnes financovat televizní propagaci poznávání vesmíru. Pořadatelé ponechali účastníkům čas i na procházky tatranskou přírodou, a tak někteří z naší výpravy využili přívětivého slunečného počasí s dobrou viditelností k zlomení časového rekordu v pochodu na Zelené pleso pod Kežmarským štítem a zpět. Stížnost, že národní reprezentace ve volejbalu je přednější, byla rázně zamítnuta. Turnaj nakonec dohrán nebyl a o vítězi se prý má rozhodnout příští rok v Polsku.

    Letošní program vzorně připravili přátelé z Domu techniky ZSVTS Žilina a ze Slovenské společnosti geodetů a kartografů. Za rok na shledanou v Polsku a napřesrok se uvidíme na VI.mezinárodních Česko-slovensko-polských geodetických dnech v Praze 22. až 27. května roku 2000, neboť Dny budou součástí programu FIG Working Week v Praze.

    Ing. Petr Polák, předseda ČSGK
(Projev P. Poláka, pronesený na této akci, je uveden ZDE:)


Z časopisu Zeměměřič č. 7+8/98         [Geodezie]     [Server]