[pošta]             Prague Internet World ´98


    PRAHA (17.3.1998): Mezinárodní konference Internet World ´98 provázená technickou výstavou probíhala na jaře ve 25 zemích a ČR rovněž nezůstala pozadu. Třídenní akce o Internetu se konala v centru metropole v secesním prostředí Obecního domu, téměř na dosah sídla ČÚZK.
    Program, rozdělený do tří sekcí, byl pestrý, ale i drahý. Každý den dopoledne i odpoledne začínal podobně - hlavním projevem některé ze zahraničních osobností. Poté byl program rozdělen na jednání ve třech sekcích.Někteří účastníci by se v tu chvíli nejraději roztrhli na tři kusy, neboť je zajímali jak přednášky z první sekce o podnikání s Internetem, kde se hovořilo o elektronickém obchodě, službách a strategických možnostech, stejně tak zaujal program druhé sekce o významném zdroji informací, pojednávající o publikování na Webu, o reklamě na Webu a o lepších možnostech pracovat s informacemi.
    Neméně lákavý byl i rozpis příspěvků z třetí sekce o nástrojích podpory sociálního a hospodářského rozvoje, kde se internet probíral z pohledu podpory exportu, mluvilo se o etice, vzdělávání a zdravotnictví a nakonec se přešlo na nejožehavější problém spojený s internetem, kterým jsou informační systémy. Za řečnickými pultíky se vystřídalo celkem asi 100 přednášejících. Elektronické verze zajímavých titulů určitě neodrazují stálé čtenáře od jejich nákupu v tištěné podobě, ale naopak, že tím dochází k oslovování nových cílových skupin. Na stánku Bentley jsme hovořili se studentem ČVUT Janem Šlégrem zastupujícím "lidi za MicroStationem“. Na stánku vládlo uspokojení, neboť oblast činností, ve které se obchodně právě Bentley pohybuje, zde moc zastoupena nebyla. Všichni vystavovatelé byli navíc velmi spokojeni s tím, že díky silnému optickému kabelu, nainstalovanému společností PVT, bylo možné dostat se na internet téměř okamžitě.
(ps)


Z časopisu Zeměměřič č. 7+8/98         [Víme - víte]     [Internet]     [Server]