[pošta]             Soud o Thermal


    Vlastníkem Lázeňského sanatoria Thermal se po vleklých soudních majetkových sporech stal opět stát. Obchodní soud tak rozhodl 26. 6. 1998. Spory o určení vlastníka vedl FNM se švýcarskou firmou Helvetia House, která Thermal koupila od společnosti Jasmín, jež ho získala ve veřejné soutěži za největší nabídku 500 milionů korun. Protože však Jasmín za hotel nezaplatil, odstoupil FNM od smlouvy s ním. Následný kontrakt mezi Jasmínem a Helvetií House proto soud označil za neplatný a přiřkl hotel zpět FNM. Helvetia se rozhodla proti rozsudku odvolat.
Zdroj: Právo, 2. 7. 1998


Z časopisu Zeměměřič č. 7+8/98         [Víme - víte]     [Server]